3B Wonen ‘On Tour’

Op 30 september is de raad van Lansingerland samen met woningcorporatie 3B Wonen op tour geweest in Lansingerland. 3B Wonen is één van de belangrijkste partners van de gemeente Lansingerland om de wooncrisis op te lossen. Namens D66 was raadslid Brecht Weerheijm aanwezig.

Energiecrisis én wooncrisis

Het is voor veel mensen geen gemakkelijke tijd – zeker voor hen die een krappe financiële situatie hebben. Gelukkig zet 3B Wonen hard in op het verduurzamen van hun woningen. Gemiddeld hebben alle huizen van 3B Wonen nog net niet energielabel A. Daarnaast worden huizen die niet gemoderniseerd kunnen worden vervangen door moderne gasloze woningen die meer comfort en een lagere rekening bieden voor bewoners.

Inspirerend

“Het is inspirerend om te zien hoe 3B Wonen volkshuisvesting een warm hart toedraagt. Het gaat voor 3B Wonen echt om mensen een thuis te geven in Lansingerland, wat je achtergrond ook is”, aldus Brecht Weerheijm. “Dit laat zien waarom partnerschap zo cruciaal is – de gemeente Lansingerland heeft 3B Wonen nodig, maar 3B Wonen Lansingerland ook. Alleen samen kunnen we de wooncrisis te lijf gaan”. Lansingerland loopt flink achter op het gebied van sociale woningbouw, maar D66 deelt het uitgangspunt van 3B Wonen dat kwantiteit niet ten koste mag gaan van kwaliteit en leefbaarheid.

Flexwoningen

Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen 3B Wonen en de gemeente Lansingerland is het flexwoningen project in Bergschenhoek voor Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers. Hierbij stelt de gemeente Lansingerland de grond te beschikking en maakt deze bouwrijp, terwijl 3B Wonen de flexwoningen koop en beheert. Hierdoor wordt er gezamenlijk maatschappelijke impact gerealiseerd voor deze twee doelgroepen.