Raad akkoord met flexwoningen

Op donderdag 22 september stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel van het college om aan de Sporthoekselaan in Bergschenhoek 132 flexwoningen te realiseren, die zowel beschikbaar komen voor ontheemde Oekraïners als spoedzoekers uit onze eigen gemeente. In ieder geval 150 Oekraïners zullen een (tijdelijk) thuis krijgen in Bergschenhoek. D66 is verheugd met dit succes!

Lange voorgeschiedenis

Al enkele maanden is Lansingerland druk bezig met de mogelijkheden te verkennen voor het langdurig opvangen van Oekraïense vluchtelingen (link naar eerder berichten toevoegen). Over de maanden heen zijn er veel verschillende opties langs de gemeenteraad gekomen, zowel rondom aantallen als locaties. Het uitgangspunt voor D66 is altijd geweest om zoveel mogelijk mensen op te vangen en zoveel mogelijk connectie met de maatschappij te verwezenlijken. Deze locatie komt daaraan tegemoet – het is niet al te ver verwijderd van voorzieningen en het huisvesten van zowel Oekraïners en Lansingerlanders op dezelfde locatie komt de sociale cohesie ten goede.

Flexwoningen

De huisvesting zal plaatsvinden door middel van hoogwaardige flexwoningen – deze worden gekocht en geëxploiteerd door 3B wonen. Het gaat hierbij om hoogwaardige woningen, geen “containers” en daarom kunnen ze decennia mee en ook nog een keer verplaatst worden. Dit geeft Lansingerland de komende jaren de hoognodige “ademruimte” op de woningmarkt, terwijl er tegelijkertijd gewerkt kan worden aan sociale nieuwbouwwoningen op bijvoorbeeld Wilderszijde. Het realiseren van flexwoningen in Lansingerland is de afgelopen jaren al vaak besproken, maar het komt nu daadwerkelijk van de grond – na vele jaren wachten. Een groot succes voor Lansingerland!

Kosten

De kosten voor het realiseren van flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen wordt door de Rijksoverheid voor rekening genomen en daar heeft Lansingerland geen kosten aan. Om voor 3B Wonen de investering in flexwoningen voor spoedzoekers rendabel te maken, zorgt de gemeente Lansingerland ervoor dat de grond bouwrijp gemaakt wordt en gratis ter beschikking gesteld wordt aan 3B Wonen. Dit is een investering die zich de komende jaren maatschappelijk ruim zal terugbetalen – het zorgen voor een thuis voor mensen die echt klem zitten is onbetaalbaar!

Partnerschap

Flexwoningen waren – en blijven – een speerpunt van D66 in Lansingerland. Een ander speerpunt, het verbeteren van de banden met de maatschappelijke partners van Lansingerland, krijgt door dit plan ook een impuls. Lansingerland trekt samen met 3B wonen op om mensen een thuis te geven in Lansingerland. Dit is een trend die vooral doorgezet moet worden! Als het aan D66 ligt, zullen er nog meer locaties voor opvang en huisvesting in flexwoningen volgen in Lansingerland.