Teveel aan OZB moet terug naar inwoners

Tijdens de bespreking van de jaarstukken van 2020 bleek dat er flink meer onroerendezaakbelasting (OZB) was opgehaald bij inwoners dan begroot. De lokale lasten in Lansingerland zijn al zeer hoog, maar blijkbaar zelfs nog hoger dan het college zelf ingeschat had. D66 achtte dit onwenselijk en heeft samen met de VVD een voorstel ingediend om het te veel ontvangen deel OZB terug te geven aan inwoners.

Woningen zijn geen melkkoe

Dit creatieve idee was afkomstig van onze collega’s van de VVD, maar D66 heeft dit voorstel graag gesteund. Het voorstel zorgt ervoor dat de OZB voor inwoners incidenteel niet verder omhoog gaat in 2022. Het is wenselijk om de lokale lasten niet verder verhogen; allereerst omdat belasting op woningen geen melkkoe moet zijn om gaten in de begroting te dichten, maar ook omdat het voor veel inwoners geen gemakkelijk jaar was en verdere een lastenverzwaring niet wenselijk is.

Zoals duidelijk is geworden uit de financiële stukken van de gemeente, bestaat de financiële problematiek van Lansingerland niet uit een lege spaarpot, maar uit het structureel saldo. Ook het -relatief kleine- overschot uit de OZB oppotten in de algemene reserve, terwijl de rekening voor inwoners stijgt, vindt D66 onwenselijk.

Lokale lasten

D66 liet tijdens de bespreking van de kadernota al weten dat voor de fractie van D66 het verlagen van de lokale lasten een belangrijke prioriteit is. Alhoewel dit voorstel alleen incidenteel een oplossing biedt voor de OZB in 2022, is dit altijd beter dan niets doen. Natuurlijk moeten we blijven zoeken naar meer structurele oplossingen om de lokale lasten te laten dalen – het nieuwe afvalbeleid speelt daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in. Maar tot die tijd helpen alle beetjes, dus daarom dit voorstel samen met de VVD. Helaas haalde het voorstel nipt geen meerderheid in de gemeenteraad, maar dit betekent niet dat de discussie daarmee klaar is. Bij de kadernota en de begroting zal dit onderwerp zeker nog vaker ter sprake komen.