D66 vraagt aandacht voor risico’s algoritmes

Bij de bespreking van het nieuwe veiligheidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vroeg Erik Jonker aandacht voor de risico’s van het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie. 

Multi Intelligence Center

Uit de plannen van de VRR blijkt het voornemen om een “Multi Intelligence Center” op te richten, met als doel een centrum te realiseren dat “zeven dagen per week onafgebroken datastromen ontvangt, analyseert, duidt en presenteert en op grond daarvan prognoses maakt”. De intentie van de oprichting van een dergelijke centrum kan D66 steunen, maar er zijn ook duidelijke risico’s.

Maatschappelijke discussie

Momenteel loopt er maatschappelijk, lokaal en nationaal de discussie over de inzet van AI, algoritmes. Hierbij gaat het vooral om de risico’s op discriminatie en profilering bij het gebruik van dit soort middelen. Juist het Multi Intelligence Center is verbonden met diverse databronnen en analyseert massaal en continue data. Volgens D66 bestaan er duidelijke risico’s met betrekking tot de kwaliteit van de gebruikte data, de wijze waarop die wordt geanalyseerd en verwerkt en tot slot de kwaliteit van de gebruikte algoritmes. 

Aandacht

Als het aan D66 ligt, moet de burgemeester toezicht houden op de risico’s en voorkomen dat het Multi Intelligence Center geen volgende toeslagen affaire veroorzaakt of zonder wettelijke basis inlichten gaat verzamelen, zoals kortgeleden het geval was bij de NCTV.