Meerderheid raad steunt D66 plan voor digitale WOB-verzoeken

Een WOB verzoek dien je in als een inwoner informatie wil over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is. Op dit moment moet een WOB verzoek schriftelijk worden ingediend. D66 diende afgelopen raadsvergadering een motie in om het mogelijk te maken dat inwoners digitaal hun Wob verzoeken in kunnen dienen in Lansingerland. WOB staat voor Wet Openbaarmaking Bestuur.

Hedendaagse
transparantie

Den Heijer (D66 Lansingerland) is blij dat het voorstel door de meerderheid wordt gesteund. Voor D66 een logische aanpassing, want hier hiermee wordt de dienstverlening in Lansingerland weer een beetje digitale en toegankelijker. Ineke den Heijer: “een inwoner wees me hierop en we vonden het samen niet meer van deze tijd dat zij met een brief naar het gemeentehuis moet gaan om een WOB verzoek in te dienen”. Ook in veel andere gemeenten is het al gebruikelijk om bijvoorbeeld via DigID een verzoek in te dienen.