D66 weinig enthousiast over uitkomsten participatie traject RTHA

Op 14 april werd de raad ingelicht over de voorlopige uitkomsten van het participatieproces over Rotterdam The Hague Airport. De afgelopen jaren zijn participanten met zeer uiteenlopende belangen met elkaar in gesprek gegaan. De uitkomst is een pakket acties die bij de fractie van D66 weinig enthousiasme oproepen. 

In het voorgestelde pakket aan maatregelen die zijn opgesteld zitten een aantal goede punten die tot verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving kunnen leiden, zoals minder vluchten in de nachtelijke uren van zakenvliegtuigen. Dit zijn echter slechts kleine verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Als het aan D66 ligt, is groei van RTHA onbespreekbaar en zou krimp het uitgangspunt en onderwerp van onderzoek moeten zijn. Echter, in het voorlopige pakket wordt er juist ruimte gecreëerd voor groei!

Ondanks dat vliegtuigen steeds op termijn stiller en schoner  worden, betekent dit niet dat dit direct ruimte oplevert voor groei in de vorm van meer vliegbewegingen. De situatie is dat er op dit moment onnodig veel overlast is door de herrie van vliegtuigen en gezondheidsschade door uitstoot van fijnstof. Het stiller en schoner worden van vliegtuigen zou gepaard moeten gaan met een afname van het aantal vliegbewegingen, om zo de schade van RTHA echt aan te pakken. 

Volgens de procesbegeleiders lag echter het daadwerkelijk verminderen van het aantal vluchten niet op tafel tijdens het participatieproces, omdat dit niet acceptabel was voor een aantal stakeholders waaronder de luchthaven. D66 vindt dit zeer teleurstellend en constateert dat het participatieproces helemaal niet bedoeld was om echt alle belangen te horen. Als krimp niet bespreekbaar is, betekent dit dat de belangen van de inwoners van Lansingerland per definitie niet worden gehoord. Op woensdag 18 mei a.s. wordt het voorlopig pakket participatietraject RTHA (VPP) voorgelegd voor consultatie aan de gezamenlijke commissie AB en Ruimte. 

Interview met Ronald van der Stad bij ‘Het Raadhuis’ van RTV Lansingerland.

Radio interview met Michiel Muis en Sander Smolders bij ‘Het Magazine’ van RTV Lansingerland.

Beeldvorming van de gemeenteraad op 14 april.