Werken aan gezonde lucht

D66 gaat de komende tijd in gesprek met Lansingerlanders die op een bijzondere manier betrokken zijn bij hun gemeente. Deze week sprak fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 Lansingerland Ineke den Heijer en kandidaat raadslid Ronald van der Stad met Martin Liefting, voorzitter van het BurgerMeetnet Lansingerland (BML) over gezonde lucht in Lansingerland. Ook in het verkiezingsprogramma van D66 Lansingerland staat de gezonde leefomgeving centraal, daarom stelde Den Heijer 4 korte vragen aan Liefting.

Hoe gaat het met het burgermeetnet?

Liefting enthousiast: “Het gaat goed met het Burgermeetnet. We zijn nu twee jaar bezig en we hebben een groep enthousiaste mensen. We meten de hoeveelheid fijnstof in de lucht en die zijn voor iedereen inzichtelijk op www.burgermeetnetlansingerland.nl. De meetkastjes – door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gesteld – zijn verdeeld onder de leden van het meetnet waarbij rekening is gehouden met een zo goed mogelijke spreiding over het gebied. We hebben veel nieuwe plannen. Maar net als bij elke vrijwilligersorganisatie is het altijd zoeken naar tijd en mensen om alles te verwezenlijken. Dat hoort er een beetje bij”

Hoe kan kwaliteit beter?

De lucht is niet overal even gezond in Nederland. Ook in Lansingerland staat deze onder druk. D66 Lansingerland heeft gezonde lucht als een van de speerpunten in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Hoe kunnen we volgens jou de luchtkwaliteit verbeteren?
Liefting: ”Er zijn veel factoren die invloed hebben op de luchtkwaliteit. Een windrichting vanuit het havengebied brengt veel fijnstof met zich mee, maar is lastig te beïnvloeden. Bewustwording van de eigen invloed is wat we inzichtelijk proberen te maken. Zo is er tegenwoordig een waarschuwing vanuit RIVM, die aangeeft wanneer het onverstandig is om houtkachels aan te steken. Dat helpt de lokale luchtkwaliteit. Zeker als de luchtvochtigheid hoog is kan houtstook op dat moment overlast geven omdat de fijnstofdeeltjes moeilijker weg kunnen en langer blijven hangen”. Hoe fijnmaziger we als BML kunnen meten hoe beter we de luchtkwaliteit op wijkniveau kunnen laten zien. We meten langs drukke wegen en we willen ook nog in de buurt van een biomassa centrale gaan meten. We zijn nieuwsgierig naar de data die dit oplevert. Bovendien is het interessant om te kijken hoe je gegevens van metingen kan koppelen aan andere gegevens, zoals bijvoorbeeld de invloed van het type weer.

Wat moet echt anders?

De gemeenteraadsverkiezingen komen er al snel aan. Als je één ding zou kunnen veranderen in Lansingerland, wat zou dit dan zijn? Liefting: “Wij zouden graag beter de aansluiting hebben met het gemeentebeleid en onze meetgegevens willen delen ten behoeve van bijvoorbeeld het nieuwe milieubeleid. Als burgermeetnet zijn wij betrokken inwoners en ontwikkelen we steeds meer kennis over meten. Ook heb ik een goed beeld van wat er in onze regio gebeurt op het gebied van meten doordat we deelnemen in regionale werkgroepen. Het is ook een interessant experiment hoe overheid en een burgercollectief samen werken in dit dossier. We merken dat de gemeente van goede wil is, maar de aansluiting nog niet vanzelf gaat. Eerder heeft het Burgermeetnet gepleit voor een nul-meting van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rondom de luchthaven en de gebieden rondom de A16/13. Bij een zogenaamde nulmeting wordt straks duidelijk wat de impact is van de ontwikkelingen.”

Plannen voor de toekomst?

“We hebben aardig wat plannen voor volgend jaar. Bijvoorbeeld om scholen en leerlingen te betrekken bij het meten. We willen graag meer variabelen gaan meten, zoals geluid en stikstof. De techniek van de meetkastjes ontwikkelt zich snel, dus wellicht kunnen we in de toekomst ook betere apparatuur inzetten. Eventueel op basis van een super-meetstation per woonkern, waaronder één bijvoorbeeld op het gemeentehuis. Ook willen we meer contact met de politiek onderhouden. Binnenkort krijgen we een set nieuwe meetkastjes.”

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan ons burgermeetnet; neem dan contact met mij op via [email protected] en kijk ook eens op www.burgermeetnetlansingerland.nl.
Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Beeld: Ineke den Heijer