D66 Houten

Dinsdag 9 juli was er een extra raadsvergadering vanwege de problemen tussen wethouders & ambtenaren. En vanwege de slechte samenwerking tussen wethouders van ITH, VVD, SGP en NH onderling. De rode vlaggen van zowel de opgestapte interim-directie als de ondernemingsraad (kortom: de ambtenaren) konden en wilden we niet negeren.

De zorgvraag neemt toe, ook in Houten. Om de professionele zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, is het meer dan ooit nodig de verbinding te zoeken met de informele zorg. Niet ter vervanging maar als aanvulling en versterking van elkaar.

Na het nieuws over de afnemende vaccinatiegraad en de ernstige gevolgen hiervan heeft D66 Houten het college schriftelijke vragen gesteld. Landelijk is er een zorgwekkende trend van dalende vaccinatiegraden onder kinderen sinds 2020.

Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de  gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt  geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers.

Via de mailbox van D66 Houten ([email protected]) kregen we van een aantal inwoners vragen over het plan Houten Hub dat nu voorligt. Marije Werelds is namens de fractie woordvoerder op dit dossier en beantwoordt enkele vragen.

In de raadsvergadering van 9 november 2023 werd het Veiligheidsprogramma 2024-2027 van de gemeente Houten behandeld. Raadslid Marije Werelds voerde namens de fractie van D66 Houten het woord, haar inbreng kun je hieronder lezen.

Dinsdag 9 juli was er een extra raadsvergadering vanwege de problemen tussen wethouders & ambtenaren. En vanwege de slechte samenwerking tussen wethouders van ITH, VVD, SGP en NH onderling. De rode vlaggen van zowel de opgestapte interim-directie als de ondernemingsraad (kortom: de ambtenaren) konden en wilden we niet negeren.

De zorgvraag neemt toe, ook in Houten. Om de professionele zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, is het meer dan ooit nodig de verbinding te zoeken met de informele zorg. Niet ter vervanging maar als aanvulling en versterking van elkaar.

Na het nieuws over de afnemende vaccinatiegraad en de ernstige gevolgen hiervan heeft D66 Houten het college schriftelijke vragen gesteld. Landelijk is er een zorgwekkende trend van dalende vaccinatiegraden onder kinderen sinds 2020.

Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de  gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt  geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers.

Via de mailbox van D66 Houten ([email protected]) kregen we van een aantal inwoners vragen over het plan Houten Hub dat nu voorligt. Marije Werelds is namens de fractie woordvoerder op dit dossier en beantwoordt enkele vragen.

In de raadsvergadering van 9 november 2023 werd het Veiligheidsprogramma 2024-2027 van de gemeente Houten behandeld. Raadslid Marije Werelds voerde namens de fractie van D66 Houten het woord, haar inbreng kun je hieronder lezen.

Inbreng Jaap Staman namens D66 Houten in het debat rond de herijking van inkomensregelingen.

Een motie van D66 Houten, mede ingediend door Houten Anders en het CDA Houten, om extra maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen werd gisterenavond door de gehele raad gesteund.

De gemeente Houten sloot 2021 af met enkele grote financiële meevallers. Hierdoor was er een positief resultaat van 3 miljoen. D66 steunde het voorstel van de PvdA om 1 miljoen in te zetten voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

Raadslid Marije Werelds heeft gisteren namens de fractie van D66 Houten bij de wethouder aandacht gevraagd voor het versterken van de Houtense natuur door minder te maaien - in ieder geval in de maand mei. De wethouder heeft daarop de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het niet-maaien binnen onze gemeente uit te breiden.

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad dinsdag besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel en 3 moties van D66.

Inbreng Jaap Staman namens D66 Houten in het debat rond de herijking van inkomensregelingen.

Een motie van D66 Houten, mede ingediend door Houten Anders en het CDA Houten, om extra maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen werd gisterenavond door de gehele raad gesteund.

De gemeente Houten sloot 2021 af met enkele grote financiële meevallers. Hierdoor was er een positief resultaat van 3 miljoen. D66 steunde het voorstel van de PvdA om 1 miljoen in te zetten voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

Raadslid Marije Werelds heeft gisteren namens de fractie van D66 Houten bij de wethouder aandacht gevraagd voor het versterken van de Houtense natuur door minder te maaien - in ieder geval in de maand mei. De wethouder heeft daarop de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het niet-maaien binnen onze gemeente uit te breiden.

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad dinsdag besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel en 3 moties van D66.

Informateur Fred Teeven heeft gisteren bekendgemaakt dat de vier partijen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP verder met elkaar zullen spreken over het vormen van een coalitie. D66 sluit hier helaas niet bij aan.

De uitslagen van de verkiezingen zijn sinds gisteren definitief en met trots presenteren we jullie de nieuwe raadsleden van D66 Houten! Marcel van Gooswilligen, Marjan Boonzaaijer, Marije Werelds en Jaap Staman hebben er zin in de komende vier jaar samen aan de slag te gaan.

De inwoners van Houten hebben gesproken en de uitslag levert flinke verschuivingen op. ITH is de grootste partij geworden. Hun campagne rondom bouwen en inwonersparticipatie heeft veel stemmen getrokken. Datzelfde geldt voor Natuurlijk Houten die met een succesvolle campagne ruim vertegenwoordigd zal zijn in de raad. Ook D66 Houten heeft een mooie winst behaald. Ruim 3.100 inwoners hebben op ons gestemd en hun vertrouwen aan ons geschonken.

D66 Houten doorloopt een openbare procedure op te komen tot een wethouderskandidaat. Wij vinden het belangrijk om de beste kandidaat voor te kunnen dragen voor het nieuwe gemeentebestuur. Heb je interesse om dit te worden? Lees dan vooral verder.

Informateur Fred Teeven heeft gisteren bekendgemaakt dat de vier partijen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP verder met elkaar zullen spreken over het vormen van een coalitie. D66 sluit hier helaas niet bij aan.

De uitslagen van de verkiezingen zijn sinds gisteren definitief en met trots presenteren we jullie de nieuwe raadsleden van D66 Houten! Marcel van Gooswilligen, Marjan Boonzaaijer, Marije Werelds en Jaap Staman hebben er zin in de komende vier jaar samen aan de slag te gaan.

De inwoners van Houten hebben gesproken en de uitslag levert flinke verschuivingen op. ITH is de grootste partij geworden. Hun campagne rondom bouwen en inwonersparticipatie heeft veel stemmen getrokken. Datzelfde geldt voor Natuurlijk Houten die met een succesvolle campagne ruim vertegenwoordigd zal zijn in de raad. Ook D66 Houten heeft een mooie winst behaald. Ruim 3.100 inwoners hebben op ons gestemd en hun vertrouwen aan ons geschonken.

D66 Houten doorloopt een openbare procedure op te komen tot een wethouderskandidaat. Wij vinden het belangrijk om de beste kandidaat voor te kunnen dragen voor het nieuwe gemeentebestuur. Heb je interesse om dit te worden? Lees dan vooral verder.

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad besloten dat overheden gelijke kansen moet bieden bij de uitgifte van grond. D66 maakt zich zorgen over de gevolgen van deze uitspraak voor de bouw van betaalbare woningen. Daarom hebben we vragen aan het college gesteld.

Marcel van Gooswilligen (fractievoorzitter D66 Houten) heeft bij kabinetsonderhandelaar Rob Jetten van D66 aangedrongen stevig stelling te nemen tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (D66, SGP, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond onder meer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad besloten dat overheden gelijke kansen moet bieden bij de uitgifte van grond. D66 maakt zich zorgen over de gevolgen van deze uitspraak voor de bouw van betaalbare woningen. Daarom hebben we vragen aan het college gesteld.

Marcel van Gooswilligen (fractievoorzitter D66 Houten) heeft bij kabinetsonderhandelaar Rob Jetten van D66 aangedrongen stevig stelling te nemen tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

De gehele oppositie van de gemeenteraad van Houten (D66, SGP, PvdA, ITH, HA!, Groep Aanen) wil dat het college de ontwikkelvisie over het Oude Dorp terugneemt en met een beter stuk terugkomt naar de gemeenteraad. Het document dat naar de raad is gestuurd geeft geen richting en visie over belangrijke keuzes rond onder meer verkeer, historie, levendigheid en de supermarkt.

Toont 24 van 25