D66 sluit niet meer aan bij coalitiegesprekken, Natúúrlijk Houten geeft voorkeur aan SGP

Informateur Fred Teeven heeft gisteren bekendgemaakt dat de vier partijen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP verder met elkaar zullen spreken over het vormen van een coalitie. D66 sluit hier helaas niet bij aan.

Verschillen overbruggen

Wij hebben ons de afgelopen periode vol energie en optimisme ingezet om tot een coalitie te komen die een brede afspiegeling is van de Houtense samenleving. De gesprekken met ITH waren pittig, maar altijd gericht op het overbruggen van verschillen. En dat lukte: de eerste contouren van een gezamenlijke droom voor Houten werden zichtbaar.

Breekpunten Natúúrlijk Houten

Met de komst van Natúúrlijk Houten aan de onderhandelingstafel veranderde dat. Voordat we aan inhoudelijke gesprekken toekwamen, lagen hun (onnodige) breekpunten over deelname van de SGP aan de coalitie en Natúúrlijk Houtens interpretatie over dualisme al op tafel.

Teleurgesteld

Wij zijn teleurgesteld dat een evenwichtige coalitie, die een brede afspiegeling is van de Houtense samenleving, nu uit beeld lijkt. Uiteraard zullen wij vanuit de raad blijven meewerken aan mooie plannen voor de inwoners van Houten.

Zie ook: https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/politiek/820783/d66-buiten-beeld-houten-stevent-af-op-rechts-conservatieve-coal