Een begrijpelijke en betrokken gemeente

D66 Houten wil een gemeente die bewoners opzoekt en serieus neemt. Een gemeente die toegankelijk en benaderbaar is voor inwoners. Die keuzes maakt die goed zijn voor de toekomst van haar inwoners en de verschillende belangen daarbij transparant afweegt. Wij willen de kritische rol van de gemeenteraad versterken. Hier leveren wijzelf een bijdrage aan door in nauw contact te staan met de samenleving, onze keuzes helder uit te leggen en door ons altijd constructief maar kritisch op te stellen in het gemeentebestuur.

  • Experimenteren met buurtbudgetten, expertpanels, right to challenge en andere manieren om inwoners het initiatief te laten pakken
  • Gemeenteraad meer in gesprek met de inwoners
  • Werken met raadsbreed programma of coalitieakkoord op hoofdlijnen
  • Instellen van een brede lokale ombudsfunctionaris
  • Versterken regie van de raad op regionale samenwerkingsverbanden
  • Investeren in lokale media, de rekenkamer en de griffie
  • Spelregels vaststellen om discriminatie op basis van data te voorkomen
  • Inzetten op meer stageplekken en traineeships bij de gemeente voor jongeren