Vince Slagmolen

Beeld: Gerard Wielenga

  • 33 jaar
  • Utrecht
  • Houten

Houten is een mooie stad maar niet een stad zonder uitdagingen. Ik geloof dat ik hier in bij kan dragen, en de keuze om mijzelf aan te melden als commissielid was dan ook niet moeilijk. Hoewel ik nog relatief kort in Houten woon, woon ik hier met veel plezier. 

Als ik denk aan Houten dan denk ik aan een vriendelijke rustige stad. Een stad waar ruimte is voor natuur en rust in de drukte van de dag.  Maar hier zitten juist de grotere uitdagingen. Hoe gaan we de stad klaar maken voor de toekomst zonder de rust te verstoren maar wel zodat de volgende generatie ook een betaalbare woning kan krijgen?

Ik weet ook dat dit niet door iemand alleen gedaan kan worden maar dat iedere mening er toe doet en van belang is. Zeker als je een inclusieve stad wil zijn waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik zier hier dan zowel mijn grootste uitdaging als kracht in. Ik wil mij vooral inzetten er voor te zorgen dat niemand bang hoeft te zijn om wie zij zijn, waar iemand vandaan komt, wat iemand denkt gelooft of waar iemand van houdt. 

De grootste uitdaging zal dan ook zijn deze uiteenlopende ideeën, opvattingen en meningen uit te werken in een oplossing die voor iedereen leefbaar is.  De grootste kracht is het bieden van een luisterend oor voor iedereen. Want alleen samen zorgen we dat Houten een mooie inclusieve toekomstbestendige stad blijft.

Wat is je lievelingsplek
in Houten?

In mijn ogen die een van de mooiste plekken in Houten de volgende namelijk: op een mooie winterdag met zonsopgang langs de Kooikersplas lopen. Lekker vroeg in de ochtend tijdens de zonsopgang. Op deze plek kan ik mijn gedachten heel even los laten en genieten van de mooie natuur tussen de woonwijken in.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Houten?

Ik zie voor de gemeente de kans om een toekomstbestendige stad te worden. Hierbij kijk ik vooral naar duurzaamheid, sociale samenhang van de inwoners, nieuwe leefvormen en een vergroting van de woningmarkt.

Ik zie ook voor mij dat Houten een kans heeft om door meer in te zetten op burgerparticipatie een transparante open en samenwerkende gemeente kan worden. Een gemeente die naast de inwoner staat en kijkt waar zij kan faciliteren zonder projecten over te nemen. Hiermee kan de gemeente ondernemerszin, sociale samenhang, innovatie en soms een klein beetje burgerlijke ongehoorzaamheid een sterkere gemeente vormen samen.

Wat zijn drie zaken die jij als commissielid wil veranderen?

  • Ik wil kijken naar een voorspelbare gemeente, inwoners worden op deze manier niet onaangenaam verrast. Ik wil beginnen het volgende punt; zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
  • Ik wil zorg dragen voor een open en eerlijke gemeente die diversiteit meer durft aan te prijzen. Een gemeente die zich hierom hard maakt voor gelijke kansen bij stageplekken. Zeker voor mensen die door karakteristieke kenmerken minder kans maken op een mooie stage of werkplek.
  • Tenslotte wil ik zorg dragen voor een veilige plek voor iedereen die in Houten woont. In mijn ogen begint dit bij de opvang van statushouders die gevlucht in voor oorlog en geweld, maar ook bij het gelijk behandelen van iedereen die zich onveilig voelt. Want tenslotte zijn wij allemaal mensen en willen allen een veilige plek om thuis te noemen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij dat ik niet bang hoef te zijn niet te voldoen, ik mag zijn wie ik ben en ook mijn mening doet er toe. Ik hoef niet te voldoen aan de eeuwenoude stigma of aan een aangepraat ideaalbeeld. Ik kan mijn mening geven en hier wordt na geluisterd.

D66 betekent voor mij dat ik toegang heb tot goed onderwijs maar dat ik tegelijkertijd veilig ben en toegang heb tot goede zorg. Dat ik mijn dromen en ambities na kan jagen zonder bang te zijn alleen te staan.

D66 staat voor jezelf kunnen mogen en moeten zijn,ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, waar je in gelooft of juist niet, van wie je houdt en wat je mening is. Ik ben er trots op om bij een partij te horen die deze idealen uitstraalt in alles wat zij doet.

Ik ben D66 als ik mijzelf durf te zijn, ben jij ook D66?