Nieuwspagina

23.04.2024

De zorgvraag neemt toe, ook in Houten. Om de professionele zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, is het meer dan ooit nodig de verbinding te zoeken met de informele zorg. Niet ter vervanging maar als aanvulling en versterking van elkaar.

18.04.2024

Na het nieuws over de afnemende vaccinatiegraad en de ernstige gevolgen hiervan heeft D66 Houten het college schriftelijke vragen gesteld. Landelijk is er een zorgwekkende trend van dalende vaccinatiegraden onder kinderen sinds 2020.

11.04.2024

Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de  gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt  geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers.

21.01.2024

Via de mailbox van D66 Houten ([email protected]) kregen we van een aantal inwoners vragen over het plan Houten Hub dat nu voorligt. Marije Werelds is namens de fractie woordvoerder op dit dossier en beantwoordt enkele vragen.

13.11.2023

In de raadsvergadering van 9 november 2023 werd het Veiligheidsprogramma 2024-2027 van de gemeente Houten behandeld. Raadslid Marije Werelds voerde namens de fractie van D66 Houten het woord, haar inbreng kun je hieronder lezen.

23.04.2024

De zorgvraag neemt toe, ook in Houten. Om de professionele zorg in de toekomst beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, is het meer dan ooit nodig de verbinding te zoeken met de informele zorg. Niet ter vervanging maar als aanvulling en versterking van elkaar.

18.04.2024

Na het nieuws over de afnemende vaccinatiegraad en de ernstige gevolgen hiervan heeft D66 Houten het college schriftelijke vragen gesteld. Landelijk is er een zorgwekkende trend van dalende vaccinatiegraden onder kinderen sinds 2020.

11.04.2024

Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de  gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt  geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers.

21.01.2024

Via de mailbox van D66 Houten ([email protected]) kregen we van een aantal inwoners vragen over het plan Houten Hub dat nu voorligt. Marije Werelds is namens de fractie woordvoerder op dit dossier en beantwoordt enkele vragen.

13.11.2023

In de raadsvergadering van 9 november 2023 werd het Veiligheidsprogramma 2024-2027 van de gemeente Houten behandeld. Raadslid Marije Werelds voerde namens de fractie van D66 Houten het woord, haar inbreng kun je hieronder lezen.

15.03.2023

Inbreng Jaap Staman namens D66 Houten in het debat rond de herijking van inkomensregelingen.

15.06.2022

Een motie van D66 Houten, mede ingediend door Houten Anders en het CDA Houten, om extra maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen werd gisterenavond door de gehele raad gesteund.

15.06.2022

De gemeente Houten sloot 2021 af met enkele grote financiële meevallers. Hierdoor was er een positief resultaat van 3 miljoen. D66 steunde het voorstel van de PvdA om 1 miljoen in te zetten voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

25.05.2022

Raadslid Marije Werelds heeft gisteren namens de fractie van D66 Houten bij de wethouder aandacht gevraagd voor het versterken van de Houtense natuur door minder te maaien - in ieder geval in de maand mei. De wethouder heeft daarop de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het niet-maaien binnen onze gemeente uit te breiden.

14.05.2022

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad dinsdag besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel en 3 moties van D66.

10.05.2022

Informateur Fred Teeven heeft gisteren bekendgemaakt dat de vier partijen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP verder met elkaar zullen spreken over het vormen van een coalitie. D66 sluit hier helaas niet bij aan.

15.03.2023

Inbreng Jaap Staman namens D66 Houten in het debat rond de herijking van inkomensregelingen.

15.06.2022

Een motie van D66 Houten, mede ingediend door Houten Anders en het CDA Houten, om extra maatregelen te nemen tegen cyberaanvallen werd gisterenavond door de gehele raad gesteund.

15.06.2022

De gemeente Houten sloot 2021 af met enkele grote financiële meevallers. Hierdoor was er een positief resultaat van 3 miljoen. D66 steunde het voorstel van de PvdA om 1 miljoen in te zetten voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

25.05.2022

Raadslid Marije Werelds heeft gisteren namens de fractie van D66 Houten bij de wethouder aandacht gevraagd voor het versterken van de Houtense natuur door minder te maaien - in ieder geval in de maand mei. De wethouder heeft daarop de toezegging gedaan onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het niet-maaien binnen onze gemeente uit te breiden.

14.05.2022

Na lang debatteren heeft de gemeenteraad dinsdag besloten dat het college verder mag met de uitwerking van de plannen om tijdelijk 100 vluchtelingen te huisvesten aan de Essenkade, in combinatie met de huisvesting van 150 spoedzoekers en een aantal belangrijke Houtense maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem voor het voorstel en 3 moties van D66.

10.05.2022

Informateur Fred Teeven heeft gisteren bekendgemaakt dat de vier partijen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP verder met elkaar zullen spreken over het vormen van een coalitie. D66 sluit hier helaas niet bij aan.

Toont 12 van 24