Een vrij en veilig Houten

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Een auto die hard scheurt door een woonwijk met op straat spelende kinderen, inbraken bij huizen en bedrijfspanden of vanwege je identiteit of geaardheid lastiggevallen worden op het station – dat willen we graag allemaal voorkomen. D66 Houten pleit dan ook voor preventie. Bij alle veiligheidsmaatregelen zoeken we de balans tussen vrijheid en veiligheid. Want als er bijvoorbeeld gemeentelijke camera’s op jouw huis of tuin gericht staan, voel je dan nog de vrijheid om jouw leven in te richten zoals jij dat wilt?

  • Preventieve veiligheidsmaatregelen bevorderen voor winkeliers, inwoners en bedrijventerreinen
  • Fors inzetten op aanpak van huiselijk geweld
  • Gesprekken en bewustwording bevorderen over de vrijheid om te kunnen zijn wie je wilt zijn
  • Kwetsbare ondernemers in het buitengebied weerbaar maken tegen ondermijning
  • Inzetten op kortere bewaartijden van persoonsgegevens, aanscherping informatiebeveiliging
  • Organiseer vuurwerkfeesten in Houten, waar inwoners veilig de jaarwisseling kunnen vieren
  • Acties opzetten om het aantal veiligheidsvrijwilligers te verhogen