Wat vindt D66 Houten?

D66 wil het bouwtempo in Houten verdubbelen naar 300 woningen per jaar. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters en passende woningen voor onze senioren. En natuurlijk zijn die woningen duurzaam gebouwd, met veel groen in de directe omgeving. Zodat je lekker naar buiten kan om te wandelen, te sporten of om een gezellig praatje te maken met je buren. Echt Houtens dus!

Meer informatie over onze plannen lees je in het verkiezingsprogramma.

Bouwtempo verdubbelen naar 300 woningen per jaar

Er zijn de afgelopen jaren te weinig betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd voor starters. D66 is ambitieus en wil op korte termijn het bouwtempo verdubbelen naar 300 woningen per jaar. Door dit bouwtempo te verhogen willen wij vanaf nu 2.500 nieuwe huizen gebouwd hebben voor 2030, en 5.000 voor 2040.

Meer variatie in het woningaanbod

De komende periode wil D66 Houten veel betaalbare en gelijkvloerse woningen en appartementen bouwen. Daarvan zijn er op dit moment te weinig in Houten. D66 ziet woningbouw in samenhang met zorg, werk en ontspanning. Daarom zoeken we mogelijkheden voor het bouwen van wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen. Bij nieuwe wijken zetten wij ons in voor meer ontmoetingsplekken in de wijk. Dit is goed voor het ontstaan van sociale contacten en kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan. D66 steunt initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals knarrenhofjes, meergeneratiewoningen en duurzame wijken.

Betrek de buurt bij bouwplannen

Wanneer er binnen Houten nieuwe woningen gebouwd worden, overlegt de gemeente wat ons betreft zo vroeg mogelijk met de buurt. Ons idee hiervoor is dat via loting een buurtraad gevormd wordt. Deze buurtbewoners zijn de gesprekspartner om met de gemeente te praten, bijvoorbeeld over de voorzieningen, het openbaar groen, het type woningen dat gebouwd wordt en het beperken van overlast door bouwwerkzaamheden.

Bouwhoogte moet aansluiten bij de bestaande woningen

D66 wil dat nieuwbouw aansluit bij de bestaande bebouwing. Dat betekent dat in de bestaande woonwijken drie woonlagen de standaard is. Op locaties zoals het Rond -waar al hoogbouw is- is het logischer om hoger te bouwen.

Op locaties aan de Molenzoom en de Koppeling zien wij ruimte om 5 of 6 woonlagen te bouwen. Direct naast bestaande woningen wordt aansluitend en dus lager gebouwd. Op vrije plekken kan juist hoger worden gebouwd als dat extra kwaliteit oplevert. Denk hierbij aan meer ruimte voor groen en bankjes of meer variatie en uitstraling, zodat het echt Houtens blijft. Ook hierover wordt wat D66 betreft altijd nauw overleg met de huidige bewoners gezocht voordat het bouwplan bij de gemeenteraad komt te liggen.

Zuinig zijn op het
Kromme Rijn landschap

D66 wil zorgvuldig kijken welke plek buiten de Rondweg het meest geschikt is voor woningbouw. Zowel in Noordwest als in Oost is het mogelijk om een wijk te bouwen die gezond, groen en gevarieerd is. Het liefst kiezen we voor een locatie waar de minste schade is voor het landschap. Het liefst ook een gebied waar al stenen liggen. Bovendien dient de wijk een uitstekende verbinding te hebben voor de fiets en met het openbaar vervoer.

Dit vinden wij drie belangrijke redenen om als eerste te kijken naar de mogelijkheden in Noordwest en te onderzoeken of dat financieel en juridisch haalbaar is. Als dat grote risico’s oplevert, sluiten we niet uit dat we er alsnog voor kiezen om in Houten-Oost te bouwen. Maar één ding staat voor ons vast: het hele landschap volbouwen tot aan de grens met Bunnik is voor ons geen optie. We zijn zuinig op ons open Kromme Rijnlandschap.

Wij leggen de
duurzame lat hoog

D66 zet zich in voor groene wijken. Daarbij versterken we de biodiversiteit en ontwerpen we wijken zo dat we voorbereid zijn op grote stortbuien en extreem warme zomers. Wij bouwen energiepositieve woningen, zodat ze meer energie opwekken dan gebruiken. Ook bouwen wij natuurinclusief. Dat betekent dat woningen zo ontworpen worden dat ze bijdragen aan biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan een insectenmuur of groene gevels- en daken. Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt wat D66 Houten betreft. Duurzaam bouwen betekent ook aandacht voor levensloopbestendige woningen, zodat bewoners er hun hele leven kunnen wonen.

Wat wil D66 bereiken?

  • 5.000 nieuwe huizen bouwen voor 2040, waarvan de helft voor 2030
  • Op korte termijn bouwen aan de Molenzoom, in het Centrum en bij de Koppeling, met voldoende ruimte voor groen
  • Meer gelijkvloerse woningen en wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen
  • Veel betaalbare starterswoningen bouwen
  • Elk woonplan bestaat voor 40% uit sociale huur
  • Kleinschalig bouwen in ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal
  • Minimaal 5% van de woningbouw bestaat uit initiatieven van Houtense inwoners
  • Natuurinclusieve huizen bouwen die meer energie opwekken dan verbruiken