Gezond samenleven

Op allerlei vlakken staat onze gezondheid onder druk. Een snelweg, een virus, stress op het werk of bij het studeren. Allerlei oorzaken waardoor mensen het fysiek of mentaal niet meer trekken. Gelukkig zijn er ook kansen. In deze tijd weten we immers wat we kunnen doen om gezond te blijven. Naar buiten, sporten, ontspanning, goede voeding: wij hebben met elkaar invloed op onze gezondheid.

D66 wil mensen een omgeving bieden waarin zij gezond kunnen leven en het makkelijk is om gezonde keuzes te maken. Dat lost niet alles op, want sommige ziektes of beperkingen zijn niet te voorkomen. Onze prioriteit is dat deze mensen de verzorging en ondersteuning krijgen, om zoveel mogelijk dagen in een jaar te kunnen genieten van het leven.

  • Rookvrije omgeving rond scholen, sportverenigingen en andere (semi-)publieke plekken
  • Een breder sportaanbod, bijvoorbeeld door aanleg van een nieuwe atletiekbaan
  • Toegankelijker maken van sportverenigingen, bijvoorbeeld voor inwoners met een beperking
  • Jeugdzorg toegankelijk maken in de scholen
  • Intensievere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
  • Bewustwording en aandacht voor een positieve levensstijl, gezonde voeding en sociale activiteiten
  • Investeren in preventieve zorg
  • Versterken van respijtzorg om mantelzorgers en vrijwilligers te ontlasten
  • Thuiszorg en zorgaanpassingen in huis ruimhartiger aanbieden