Optimale kansen voor iedereen

D66 wil dat alle inwoners de kans krijgen om iets moois te maken van hun leven. Of dat nou is door werk, vrijwilligerswerk of een andere zinnige dagbesteding. Het geeft immers voldoening om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Kwetsbare inwoners die vanwege een fysieke of verstandelijke beperking niet mee kunnen komen in regulier (vrijwilligers)werk verdienen ondersteuning.

De gemeente staat dichter bij de inwoners dan de landelijke overheid, en heeft wat D66 betreft een belangrijke taak om mensen te ondersteunen. Niet alleen bij het vinden van werk, maar ook voor bijscholing, inburgering of bijstand indien er een misverstand is over jouw recht op een uitkering of toeslag.

  • Regionaal omscholingsfonds om inwoners te begeleiden naar passend werk
  • Terug naar de menselijke maat, geen algoritimes gebruiken in de opsporing van bijstandsfraude
  • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar passend regulier werk helpen
  • Gewoon in het gemeentehuis van Houten terecht voor schuldhulpverlening, begeleiding naar werk en inburgering
  • Eén aanspreekpunt bij de gemeente voor nieuwkomers
  • Instellen van cliëntenraad voor inburgeringstraject