Bart Stroomberg

Beeld: Gerard Wielenga

Bart Stroomberg ondersteunt sinds december 2021 de raadsfractie van D66 als commissielid. Zijn prioriteiten zijn sport, onderwijs en lokale leefbaarheid.

  • 34 jaar
  • Utrecht
  • Houten

Ik was vier jaar toen mijn vader een levertransplantatie onderging. Dat dit een enorme impact op me gemaakt heeft is een understatement. Kortgezegd heeft hij veel geluk gehad toen er een donororgaan beschikbaar kwam. Dankzij die donor heeft mijn vader nog ruim 20 jaar kunnen leven. De barmhartigheid van je eigen organen afstaan na de dood, zorgt ervoor dat levens gered worden. Dat er voor vaders zoals de mijne ook nog een morgen is en daar ben ik heel dankbaar voor. Het verbaast je vast ook niet dat ik sta ingeschreven als donor. De medisch-ethische kwesties waar D66 zich voor inzet, zoals de donorwet, motiveerde mij om lid te worden.

Echter gaat mijn motivatie verder dan dit. Sinds de middelbare school vind ik politiek fascinerend. Zowel lokaal als nationaal wordt de vrije toekomst van Nederland bepaald. Ik realiseer me dat vrijheid zoals ik hem ken een strijd is geweest en ik neem dit niet voor lief. Daar moet echter wel bij verteld worden dat deze vrijheid samen is herwonnen en gevormd. D66 neemt deze twee aspecten, vrijheid en saamhorigheid, als basis voor beweegredenen. Het is een balans die telkens gevonden moet worden. Of het nu gaat om Corona-beleid of andere thema’s van de toekomst zoals wonen, klimaat en onderwijs.

Houten, als stad, staat net als Schalkwijk, ’t Goy en Tull en het Waal onder druk. Onder druk van de woningbehoeften. Onder druk van de energietransitie. Onder druk van efficiënt gemeentebeleid. Door deze grote opgaven is de komende termijn noodzakelijk om gebalanceerde keuzes te maken. Tussen lasten en baten van de energietransitie. Tussen woningbouw en natuur/landschap. Tussen beleid en burgers.
 
Bij meerdere partijen in onze gemeente zie ik dat de harde lijn wordt gekozen. Je bent voor of je bent tegen. Deze houding werkt niet. In onze gemeente komt het nooit voor dat 100% ergens voor of tegen is. Niet iedere burger is tegen windmolens. Niet iedere burger wil natuur opofferen voor woningen. Niet iedere burger wil minder belasting als dit ten koste gaat van de menselijke maat. Het is zaak om samen te zoeken naar de balans tussen verschillende behoeften en gedachten. Samen ben je sterk en dus kunnen wij alleen samen ervoor zorgen dat de komende jaren de gemeente Houten een succesverhaal blijft!

Wat is jouw lievelingsplek
in Houten?

SV Houten
Na de verhuizing vanuit Utrecht ben ik direct begonnen bij SV Houten. Ik voetbalde in Utrecht al en wilde dit spelletje en de bijbehorende kameraadschap niet verliezen. SV Houten heeft niets dan plezier en geluk gebracht in mijn leven. Elke avondtraining, elke wedstrijd en elke derde helft geven mij voldoende energie om de week weer door te komen.

De Vijfwal
Deze natuurlijke (hardloop-)route is divers in mensen, dieren, natuur en parcours. Het is een heerlijke route om te wandelen of hard te lopen. Je komt hier zo veel moois tegen. Ook voor het hardlopen. Het is een uitdagende route met verschillende ondergronden, hoogteverschillen en dwars door de zuidelijke wijken heen. 

Heulse Waard
Mooi stuk natuur aan de lek. Youp, onze labradoodle, kan hier heerlijk snuffelen en rennen. Zwemmen doet ie niet. Hij wil geen natte pootjes krijgen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

– Groenste gemeente van Nederland
– Gezondste gemeente van Nederland
– Plek voor jong, volwassen en oud samen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Sport: integraal systeem waar sport de rode lijn wordt in onze gemeente. Samenwerking tussen sport- en beweegorganisatie, onderwijs en gemeente is hierin cruciaal. 

Onderwijs: samenwerking opzetten waardoor de basisscholen de fundering meegeven waarmee de middelbare scholen verder kunnen bouwen. Dit betekent verwachtingen uitspreken en afspraken maken en nakomen, zodat de middelbare scholen niet met een nullijn moeten beginnen. 

Lokale leefbaarheid:
de straat, buurt en wijk zijn de eerste omgeving van onze burgers. Dit moet op orde zijn wil men plezierig, schoon en veilig wonen. Betrokkenheid van de gemeente bij deze burgers is essentieel hiervoor. De gemeente moet dan ook een pro-actieve rol innemen in plaats van de passieve en reactieve rol die zij nu inneemt.

Wat betekent D66 voor jou?

  • Een balans tussen vrijheid en saamhorigheid
  • Vooruitstrevend durven denken en doen
  • Altijd luisteren naar de beweegredenen van een ander
  • Durf stelling te nemen, ook al dit een onpopulaire stelling
  • Mens en Natuur in harmonie, waarbij de baten en lasten gelijkmatig verdeeld worden
  • Het kan altijd beter

Wat is je favoriete boek?

Harry Potter en de Steen der Wijzen (J.K. Rowling)
Fantasie boeken (ook films) zijn zowel een inspiratie voor als een uitstap van de dagelijkse wereld. De creativiteit die nodig is om dit soort verhalen te maken is enorm en voed mij met inspiratie voor nieuwe (werk-)dagen. Dit eerste boek heb ik destijds gekregen van mijn oma, ondanks dat ik als 8-jarige niet veel las. Sindsdien kan ik enorm uitkijken naar een echt goed fantasierijk boek. 

De Silmarillion (J.R.R. Tolkien)
Hier geldt hetzelfde als voor de Harry Potter boeken. Dit is echter een ander soort fantasie. Dit boek gaat over de oorsprong van de wereld van Tolkien, dus de wereld van elfen, dwergen, orks en mensen. Het is een zeer complex verhaal maar tegelijkertijd een schat van informatie voor liefhebbers van de wereld van Lord of the Rings en The Hobbit. 

De aanslag (H. Mulisch)
Ik denk mijn eerste serieuze en volwassen boek die ik heb gelezen. Ik zat in vwo4 en koos dit boek voor Nederlands. De eerste keer lezen begreep ik niet heel veel van de complexiteit van het verhaal. Pas na mijn boekbespreking en vaker lezen zag ik de structuren, verwijzingen en thematiek. Tot op de dag van vandaag denk ik dat ik nog steeds aspecten over het hoofd zie.

Welk evenement heb
je het laatst bezocht?

Festival TREK, te Utrecht 2019. Heerlijk gezellige ambiance. Samen met veel verschillende mensen samen komen met hapje, drankje en muziek. Laagdrempelig en gemoedelijk