Een duurzamer en groener Houten

Een leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen vindt D66 belangrijk. Daarom willen wij meer schone energie opwekken én energie besparen. Spelen, ontspannen, bewegen en ontmoeten willen we de ruimte geven. D66 zet daarom fietsers en voetgangers op de eerste plek. Ook zetten wij in op extra groen en biodiversiteit in de wijken. Goed voor mens en natuur!

Meer informatie over onze plannen lees je in het verkiezingsprogramma.

 • Huishoudens met een laag inkomen financieel ondersteunen bij de aanschaf van zonnepanelen en isolatiemateriaal
 • Minimaal 50% van de winst van zonne- of windparken gaat naar omwonenden
 • Investeren om de gebouwen van de gemeente en Viveste te isoleren en van zonnepanelen te voorzien
 • Bedrijven, inwoners en lokale duurzaamheidsverenigingen ondersteunen bij isolatie en verduurzaming
 • Realisatie Windpark Goyerbrug
 • Met inwoners op zoek gaan naar plekken voor nieuwe zonne- en windparken
 • Boeren ondersteunen om hun bedrijven te verduurzamen
 • Lagere afvalstoffenheffing
 • Flink werk maken van natuurversterking, bijvoorbeeld door een herplantingsplicht voor bomen
 • Meer ruimte voor deelfietsen en deelauto´s in Houten
 • Verhogen aantal fietsparkeerplekken rondom treinstations
 • Investeren in betere fietsverbindingen met de omliggende gemeenten
 • Experiment bij de bouw van een nieuwe wijk: alleen auto’s aan de randen van de wijk
 • Vrij liggende fietspaden aanleggen langs de Beusichemseweg bij ’t Goy en de N410 naar Bunnik-Odijk