Jaap Staman

Meer ruimte voor jongeren in Houten

Beeld: Gerard Wielenga

Jaap Staman is sinds 2018 raadslid namens D66 Houten. Als raadslid maakt hij zich hard voor een sterke lokale economie, een bruisend centrum en een Houten waarin meer te beleven valt voor jongeren.

  • 35 jaar
  • Utrecht
  • Houten

De afgelopen vier jaar heb ik de eer gehad om mij te mogen inzetten als gemeenteraadslid voor onze mooie gemeente. Ontzettend leuk en mooi werk om te doen. Ik heb me hard gemaakt voor onze jongeren, zodat zij mee kunnen praten over wat er gebeurt in hun gemeente en er voor hen genoeg te doen (en te hangen) is. Voor inwoners die net wat extra ondersteuning nodig hebben, zodat zij in lastige situaties lokaal en op maat door de gemeente worden geholpen. Voor onze ondernemers, zodat zij de ruimte hebben om te doen waar zij goed in zijn.

Hier wil ik graag mee verder. Verder werken aan een Houten waar het goed wonen en werken is. Waar jongeren en starters kunnen blijven wonen als zij dat willen en zich goed kunnen vermaken. Waar ondernemers goed kunnen ondernemen en ruimte krijgen om met hun betrokkenheid bij Houten initiatieven en activiteiten te ontplooien. En waar we zorg dragen voor inwoners die moeite hebben om mee te komen en waar we hen op een menselijke, persoonlijke manier helpen.

Ik kijk er enorm naar uit om hiermee aan de slag te gaan!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Jongerencentrum Enter. Puur uit nostalgie, want tegenwoordig kom ik er niet vaak meer. Vroeger heette het jongerencentrum nog Chipolata, ik was daar vrijwilliger, oefende daar als jonge breakdancer en ging er voor het eerst uit. Kortom: een plek waar ik warme herinneringen aan heb!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

– Ik ben ervan overtuigd dat we onze gemeente levendiger en bruisender kunnen maken. Meer evenementen, een gezelliger centrum, meer activiteiten voor jongeren, open staan voor nieuwe horeca initiatieven. Onze ondernemers hebben mooie ideeën om hier stappen in te zetten, laten we hen die ruimte geven.
– Ons openbaar vervoer moet worden verbeterd. Bijvoorbeeld door meer directe busverbindingen naar omliggende plaatsen te realiseren of door te streven naar beter vervoer in de nacht, met name tijdens uitgaansnachten, van en naar Utrecht.
– En uiteraard zie ik kansen om meer passende woningen te realiseren voor doelgroepen die het lastig hebben op de woningmarkt: jongeren, starters en ouderen. Met onze huidige woningvoorraad jagen we deze inwoners weg en dat komt onze gemeente niet ten goede.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Hoewel we stappen hebben gezet, zou ik graag zien dat jongeren nog meer ruimte krijgen om mee te denken en inspraak te hebben rond gemeentelijk beleid. Over zaken die hen aangaan én zaken die de hele gemeente aangaan.
  • Ik zie het centrum Het Rond graag weer een bruisend (compacter) centrum worden. Waar we winkelleegstand aanpakken en ondernemers de ruimte geven om mooie evenementen en activiteiten van de grond te krijgen. Zodat het centrum weer een plek wordt waar onze inwoners met plezier naartoe gaan: als gemeente met meer dan 50.000 inwoners, mogen we op dat vlak best weer meer lef tonen.
  • We hebben samen met de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom mooie stappen gezet in het meer lokaal en op maat helpen van onze inwoners. Wat mij betreft trekken we deze lijn de komende periode door en helpen we onze kwetsbare inwoners in brede zin zoveel mogelijk hier in Houten en op maat. Niet meer die starre systeemwereld waarbinnen inwoners werden geholpen, maar de leefwereld van inwoners zelf komt centraal te staan.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij die in een tijd waarin dit niet meer vanzelfsprekend is zich inzet voor een sterke democratische rechtstaat. Waarin mensen zoveel mogelijk vrijheid genieten, maar waarin rekening wordt gehouden met minderheden en om wordt gekeken naar mensen die moeite hebben om mee te komen. Een partij die de neus op de toekomst heeft gericht en zich inzet voor goede Europese en internationale samenwerking. Die gaat voor een sterke en open economie, de wetenschap omarmt en de klimaatcrisis serieus wil aanpakken. En een partij die de besluiten durft te nemen die nodig zijn, ook als deze minder populair zijn.

Doen wat nodig is om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk vrijheid te garanderen. Dus niet alleen mijn vrijheid of de vrijheid van de grootste of hardst roepende groep, maar voor iedereen. Ook voor toekomstige generaties.

En een partij die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, wat helaas ook lang niet altijd vanzelfsprekend is. Gelijke kansen op goed onderwijs, op een fijne baan of op een woning. Dat streven is voor mij essentieel, daarom kies ik voor D66.

Wat is je favoriete boek?

Echt een favoriet boek heb ik niet, maar een actueel boek dat me sterk is bijgebleven is ‘De schemering van de democratie’ van Anne Applebaum.

Het is een stevige, ook wat beangstigende wake-up call voor democratische landen, partijen en eigenlijk iedereen die zich sterk maakt voor democratie. Anti-democratische en –rechtsstatelijke krachten komen op, zijn georganiseerd en degenen die tegengas zouden moeten bieden laten dat afweten. Vrolijk word je niet van het boek, maar het motiveert je om je in te zetten voor (behoud van) een sterke democratische rechtsstaat.

Welk evenement heb
je het laatst bezocht?

Ik hou van de Parade, die jaarlijks ook Utrecht aandoet. Het is er gezellig druk, je kunt er lekker eten en het biedt echt een mooie mix aan theater, muziek en cabaret.