Jaarstukken 2021


De gemeente Houten sloot 2021 af met enkele grote financiële meevallers. Hierdoor was er een positief resultaat van 3 miljoen. D66 steunde het voorstel van de PvdA om 1 miljoen in te zetten voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. We waren ook enthousiast over een voorstel van Houten Anders! om voor 0,5 miljoen aan zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen.

Helaas sneuvelden beide voorstellen. De partijen die bezig zijn om een nieuwe gemeentebestuur te vormen, willen hier nu nog niet over praten. Het is teleurstellend dat twee thema’s die zo breed terugkwamen in de verkiezingscampagnes nu niet meteen concreet worden opgepakt. We zullen uiteraard de komende maanden opnieuw aandacht vragen voor de bouw van betaalbare woningen en de duurzaamheidsopgave van de gemeente.

Hoge energielasten

In zijn bijdrage vroeg Marcel van Gooswilligen verder aandacht voor inwoners met een kleine beurs die in de problemen komen door de hoge energielasten. Er zijn plannen om met Houtense organisaties energiearmoede aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor al geld beschikbaar gesteld. Daarom is het nu niet nodig om hiervoor geld opzij te zetten. Als later dit jaar blijkt dat hiervoor te weinig geld is, zullen we hier alsnog om vragen.

Verder kreeg Marcel een toezegging dat de wethouder onderzoekt hoe de gemeente sneller oninbare schulden kan kwijtschelden van mensen in de bijstand. En ook kwam er een toezegging dat de komende jaren niet op jeugdzorg wordt bezuinigd, zodat daarvoor geen geld gereserveerd hoeft te worden.