Met een mooie uitslag op zak, beginnen aan de coalitiegesprekken.

De inwoners van Houten hebben gesproken en de uitslag levert flinke verschuivingen op. ITH is de grootste partij geworden. Hun campagne rondom bouwen en inwonersparticipatie heeft veel stemmen getrokken. Datzelfde geldt voor Natuurlijk Houten die met een succesvolle campagne ruim vertegenwoordigd zal zijn in de raad. Ook D66 Houten heeft een mooie winst behaald. Ruim 3.100 inwoners hebben op ons gestemd en hun vertrouwen aan ons geschonken. Dat maakt ons de tweede partij van Houten. Een mooi resultaat! Wij gaan ons dan ook de komende jaren keihard inzetten voor het bouwen van meer betaalbare en passende woningen, de vergroening en verduurzaming van het bestaande en ieder kind de kans te geven het beste uit zichzelf te halen!

Verduurzaming, Woningbouw en Jongeren.

De Houtenaren hebben gekozen. Wij hebben een mooie winst geboekt, want ruim 3.100 mensen hebben op ons gestemd en ons hun vertrouwen geschonken. Wij gaan ons als één na grootste partij in de gemeente de aankomende jaren onder andere hard inzetten op de realisatie van meer betaalbare- en passende woningen. Ten tweede gaan we ons dorp verder verduurzamen en vergroenen. Ten derde gaan we het onderwijs verbeteren en meer investeren in onze jongeren.

De basis ingrediënten voor een goed bestuur.

Onze voorkeur gaat uit naar een brede coalitie die een goede afspiegeling is van de Houtense samenleving. Wij vinden namelijk dat zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigt moeten voelen door het toekomstige bestuur. Verder vinden wij het belangrijk dat het nieuwe bestuur recht moet doen aan de overduidelijke voorkeur die de kiezers hebben laten zien op 16 maart.

Als we deze principes combineren, dan ligt het voor de hand om een coalitie te onderzoeken met de vier grootste partijen: ITH, D66, GroenLinks en Natuurlijk Houten. Een samenstelling die zou willen experimenteren met nieuwe vormen van inwonersparticipatie en de grote opgaven voor Houten gezamenlijk oppakt met alle beschikbare energie in de Houtense samenleving. Een andere mogelijkheid zou zijn om een raadsbreed akkoord uit te werken. Wij zijn benieuwd of alle andere partijen hieraan mee willen werken. In beide gevallen zien wij dat er tegenstellingen moeten worden overbrugd. Dat zal een flinke inspanning vragen van de betrokken partijen. D66 is daartoe bereid.