D66 Houten vraagt aandacht voor betaalbare woningbouw na uitspraak Hoge Raad

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad besloten dat overheden gelijke kansen moet bieden bij de uitgifte van grond. Overheden mogen bij de verkoop van onroerende zaken en grond niet meer één op één verkopen, maar op basis van algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelijke kansen bieden aan alle gegadigden. Dit kan ertoe leiden dat het voor de gemeente moeilijker is om betaalbare woningen te realiseren.

Zorgen over bouw van betaalbare woningen

Daarom heeft D66 Houten vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wij willen weten of deze uitspraak de bouw van betaalbare woningen belemmerd. En of dit grote financiële risico’s heeft voor de gemeente Houten.

Onze vragen

Dit zijn de belangrijkste vragen die D66 Houten heeft gesteld:

  • Wat is de impact van deze uitspraak op de realisatie van maatschappelijke doelen voor de gemeente?
  • Wat heeft deze uitspraak specifiek voor gevolgen voor de opgave van (sociale) woningbouw?
  • In hoeverre beperkt deze uitspraak de mogelijkheden van de gemeente op het gebied van (sociale) woningbouw?
  • Wat heeft deze uitspraak specifiek voor gevolgen voor de agrarische structuurversterking op het Eiland van Schalkwijk?
  • In hoeverre heeft de gemeente in de afgelopen ±5 jaar onroerende zaken verkocht in strijd met deze uitspraak?
  • Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad voor deze verkopen? Kan dit leiden tot (financiële) risico’s?

Meer lezen?

Klik hier voor het gehele bestand met vragen die D66 Houten aan het college heeft gesteld.