Verkiezings programma D66 Houten staat online

Het is fijn wonen in Houten. Maar er is actie nodig om dat in de komende jaren zo te houden. D66 Houten heeft concrete plannen voor meer betaalbare woningen, een duurzamer en groener Houten, en om te investeren in kinderen en jongeren. Aan het verkiezingsprogramma van D66 Houten is de afgelopen maanden gewerkt door een verkiezingsprogramma-commissie, in samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven uit Houten.

Meer betaalbare woningen

D66 wil het bouwtempo in Houten verdubbelen naar 300 woningen per jaar. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en starters en passende woningen voor onze senioren.

En natuurlijk zijn die woningen duurzaam gebouwd, met veel groen in de directe omgeving. Zodat je lekker naar buiten kan om te wandelen, te sporten of om een gezellig praatje te maken met je buren.

Houten duurzamer en groener

Een leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen vindt D66 belangrijk. Daarom willen wij meer schone energie opwekken én energie besparen.

Spelen, ontspannen, bewegen en ontmoeten willen we de ruimte geven. D66 zet daarom fietsers en voetgangers op de eerste plek. Ook zetten wij in op extra groen en biodiversiteit in de wijken. Goed voor mens en natuur!

Investeren in kinderen en jongeren

D66 investeert in goed onderwijs. Zodat elk kind de beste kansen krijgt. Met persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ongeacht of je meer ondersteuning, of juist uitdaging nodig hebt. Daarnaast willen we meer sport en cultuur in de klas brengen.

D66 wil ook dat er voor jongeren voldoende te doen is in Houten. Daarom willen we meer ruimte voor evenementen, meer hangplekken en jongerencentrum Enter opknappen.