Fons Hopman

Beeld: Denise Oerlemans

Fons richtte in 1993 een afdeling van D66 in Egmond op omdat hij zich stoorde aan de politieke verhoudingen en vriendjespolitiek. Sinds 2014 is Fons raadslid voor D66 in Heiloo.

  • 68 jaar
  • Egmond aan den Hoef
  • Heiloo

“Ik ben sociaal democraat in hart en nieren. Werken met gelijkgezinden vanuit een gemeenschappelijk beeld van mens en maatschappij maakt samenhangend beleid mogelijk. En dat ervaar ik in Heiloo; we zijn D66-ers, een toekomstgerichte club mensen, met oog voor milieu, duurzaamheid en sociale cohesie.

Na mijn verhuizing naar Heiloo ben ik in 2013 actief geworden om mijn kennis van de zorg een bijdrage te leveren aan de invoering van de grote decentralisaties (WMO, Jeugdwet en Participatiewet). Dat heb ik met veel plezier en met succes gedaan.

Mijn passie voor zuivere bestuurlijke verhoudingen kwam boven omdat de politieke verhoudingen in Heiloo slecht waren. Van samenwerking tussen coalitie en oppositie was nauwelijks sprake. Het gebrek aan openheid en samenwerking heb ik steeds aan de kaak gesteld. Met de totstandkoming van de huidige coalitie is de sfeer in de gemeenteraad totaal veranderd. We praten met elkaar en komen tot oplossingen.

En dat is hard nodig gezien de uitdagingen waar we voor staan: energietransitie, woningbouw en duurzaamheid. En dat met een steeds legere portemonnee. Ik zet mijn ervaring en expertise graag nog een periode in om onze (klein)kinderen een net zo mooi dorp over te dragen als waarin wij mogen leven.”

Gewoon mijn achtertuin. Thuis, in zo’n geweldig dorp, waar alles op loop- of fietsafstand bereikbaar is. Ik wil nooit meer verhuizen.

– Woningbouw, woningbouw en woningbouw,
– Waardoor we onze jongeren in onze gemeente houden,
– En het rijke sociale (verenigings)leven op peil houden,
– En bijdragen aan de energietransitie: nieuwbouw van het gas af.

1. Het openbaar groen herstellen. De vergrassing van de afgelopen jaren terugdraaien en ecologisch groenbeleid invoeren. Als dat ergens kan, is het in Heiloo.
2. Ruimtes creëren voor kleinere verenigingen zoals de bridgeclub, koren en kleine muziekensembles. Dat kan multifunctioneel, vaak in bestaande gebouwen.
3. Stimuleren van nieuwe vormen van huisvesting voor ouderen. De verzorgingshuizen zijn ontmanteld zonder dat er goede alternatieven zijn. Ouderen verdienen een passende woonsituatie. Het maakt ook doorstroming mogelijk waardoor woonruimte voor starters en jonge gezinnen vrijkomt.

Alice in Wonderland. Je haalt er geweldige quotes uit, die de vaak bizarre werkelijkheid zo treffend verbeelden. Een paar favorieten;
– “I don’t see how he can ever finish, if he doesn’t begin.”
– “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?”
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the Cat. “I don’t much care where—” said Alice. “Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.
– “How do you know I’m mad?” said Alice. “You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”
– “No, no!” said the Queen. “Sentence first—verdict afterwards.”
– “Speak English!” said the Eaglet. “I don’t know the meaning of half those long words, and, what’s more, I don’t believe you do either!”