Onderwijs

Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor gelijke kansen. Ongelijke kansen leiden tot onbenutte talenten en iedereen moet de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Onderwijs staat aan de basis van de Nederlandse kenniseconomie. Op school wordt niet alleen geleerd over rekenen en taal maar ook over cultuur, techniek, gezondheid en natuur.
 
Het landelijk beleid voor onderwijs is leidend. We zien dat het onderwijs onder druk staat. De gemeente is zelf aan zet als het gaat om huisvesting, leerlingenvervoer en de samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals het jongerenwerk, de bibliotheek en sportverenigingen.

D66 Heiloo vindt:

D66 Heiloo vindt dat het onderwijs op alle fronten een hoge prioriteit moet hebben.
 
Ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten dezelfde keuzevrijheid hebben als anderen. De gemeente kan ervoor zorgen dat scholen voor ieder kind goed en veilig bereikbaar zijn. Ook als dit betekent dat de gemeente de kosten voor leerlingenvervoer vergoedt als het kind door zijn beperking niet zelfstandig kan reizen.
 
D66 Heiloo wil dat de gemeente in goed overleg met de schoolbesturen komt met een toekomstvisie voor de aanpassing en renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 Heiloo wil dat scholen duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben.

D66 Heiloo wil:

  • Een prettige leeromgeving voor de kinderen;
  • Dat het aantal schoolgebouwen voor het primaire onderwijs in Heiloo op peil blijft;
  • Dat er voortgezet – en vervolgonderwijs binnen de gemeente of buurtgemeenten is;
  • Dat de onderwijslocaties veilig en gemakkelijk te voet en met de fiets bereikbaar zijn;
  • Dat schoolgebouwen een goed binnenklimaat en voldoende lichtinval moeten hebben;
  • Dat afspraken gemaakt worden over duurzaam bouwen en verbouwen en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken;
  • Faciliteiten voor scholen en maatschappelijke organisaties om gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Beeld: D66