Aandacht voor morgen en elkaar

Heiloo is een prachtdorp. Misschien wel het mooiste van Nederland. Dat komt vooral door de mensen die er wonen, het vele groen, de voorzieningen, de manier waarop we met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen.
 
Door globalisering heeft de wereld om ons heen steeds meer grip op ons dorp. Niet alleen klimaatverandering, maar ook het coronavirus en de vertrouwenscrisis tussen overheid en burger krijgen steeds meer vat op ons leven. D66 neemt daarvoor verantwoordelijkheid. Als landelijke partij, maar ook lokaal in de gemeenteraad van Heiloo.

Leefbaarheid en sociale en economische verhoudingen staan onder druk. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. We zullen daarom een nieuwe manier van denken moeten ontwikkelen. De gezondheid van onze aarde en onze eigen gezondheid is allerminst een ver-van-mijn-bed show. Dit hebben we in 2021 al gemerkt. Door corona, maar ook door de heftige regenbuien en overstromingen.
 
De samenleving piept en kraakt door de druk op de (jeugd)zorg en de woningnood. Dat leidt soms ook tot verdeeldheid in de samenleving. D66 Heiloo wil met dit programma mensen en opgaven verbinden.
 
D66 Heiloo vindt de keuze tussen het steunen van de zwakkeren in de gemeente en het veiligstellen van de posities van hen die het goed hebben in ieder geval niet moeilijk. We kiezen eerst voor de mensen die het moeilijkst hebben. Van een progressief sociaalliberale partij mag je verwachten dat we je vrijlaten, maar niemand laten vallen.