Manier van besturen

Het is belangrijk dat inwoners zich welkom voelen als ze iets bij de gemeente willen regelen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Regelmatig worden burgers ook geconfronteerd met uitgewerkte plannen waarop ze mogen reageren. En als ze het er dan niet mee eens zijn, wordt dat als lastig ervaren. Het was immers toch goed bedoeld.
 
D66 staat voor een sterke democratie! Jong, oud, nieuwkomer, iedereen telt mee, alle belangen moeten zorgvuldig worden afgewogen. D66 zoekt de verbinding en samenwerking met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

D66 Heiloo vindt:

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Alle inwoners, organisaties en belanghebbenden die dat willen, moeten vroegtijdig bij de ontwikkeling van plannen worden betrokken en actief mee kunnen denken. En dus niet met een al bijna kant-en-klaar plan worden geconfronteerd.
 
We moeten verder kijken dan de vier jaar na de verkiezingen en streven naar een regio waarin ook in 2050 nog goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden. Dit perspectief is alleen haalbaar met een brede samenwerking tussen álle politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad. D66 Heiloo vindt dat van groot belang voor het vertrouwen dat inwoners hebben in hun gemeentebestuur.

D66 Heiloo wil:

  • Dat het vanzelfsprekend is dat het gemeentebestuur de inwoners betrekt bij het ontwikkelen van het beleid;
  • Dat de gemeente transparant is en ruimte schept voor initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties;
  • Dat we toekomst- en oplossingsgericht denken
  • Dat we met alle politieke partijen streven naar een regio waar ook in 2050 nog goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden

Beeld: D66

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.