Financiën

D66 is voor een transparante en toegankelijke overheid, zeker ook op financieel terrein. De gemeente dient open en duidelijk te zijn naar de gemeenteraad én naar haar inwoners en die op een begrijpelijke manier informeren over de financiën.

D66 Heiloo vindt:

De gemeente moet een duurzame begroting nastreven. Dit betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en dat tekorten niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Duurzaam betekent ook investeren in de toekomst.
 
De kosten voor de herinrichting van de Vennewatersweg en van de aansluiting op de A9 blijven stijgen met het risico dat de vrije bestedingsruimte (vrij besteedbare reserve) snel minder wordt. Heiloo heeft straks na de realisatie van Zuiderloo en Zandzoom weinig grondposities meer om extra inkomsten te genereren. D66 Heiloo wil daarom een onderzoek naar het nut en noodzaak van de geplande grote projecten en het doorlichten van de financiële draagkracht van de gemeente.
 
Voor D66 Heiloo is het uitgangspunt dat gemeentelijke belastingen niet mogen stijgen als gevolg van tekorten op investeringen. Maar dat de OZB opnieuw omhooggaat is niet ondenkbaar. In dat geval moet concreet worden aangegeven welke (maatschappelijke) voorziening door die verhoging van de OZB in stand wordt gehouden of welke nieuwe daarmee bekostigd wordt.
 
D66 Heiloo wil ook dat de financiële lasten eerlijker worden verdeeld en dat ‘schoon gedrag’ wordt beloond. D66 wil een ‘groene’ reserve instellen om investeringen in duurzame projecten ontwikkelingen in Heiloo te stimuleren. Er zal een bestemmingsreserve voor moeten worden vrijgemaakt.

D66 Heiloo wil:

  • Een gezonde en duurzame begroting;
  • De financiële draagkracht van de gemeente toetsen;
  • De voorgenomen projecten goed laten doorrekenen;
  • Openheid over de grondpolitiek;
  • Instellen van een groene reserve. 

Beeld: D66