Hans van Halem

Beeld: Denise Oerlemans

D66 is onmisbaar in de gemeenteraad van Heiloo. Behalve voor beleidsterreinen als Ruimtelijke ordening, Verkeer, Zorg, Milieu en duurzaamheid geldt dat ook voor de transparantie van het openbaar bestuur.
Telkens moet D66 zich daarvoor inzetten om te voorkomen dat besluitvorming ondoorzichtig is en niet in de openbaarheid plaatsvindt. Daar moeten we blijvend alert op zijn.
Dat komt heel mooi uit omdat er inmiddels een enthousiaste nieuwe ploeg zich voorbereidt voor de nieuwe gemeenteraad waarin we na de verkiezingen met een fractie van minstens vier personen in komen.

  • 80 jaar
  • Haarlem
  • Heiloo

Deze keer gaan we de verkiezingen in als huidig coalitiepartij. In de korte periode (ruim een jaar) dat we in het college zaten hebben we laten zien dat we ook bestuurders zijn. Het zou heel mooi zijn als de komen gehele periode dat opnieuw voor de inwoners kunnen waarmaken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De ruime, groene omgeving. Waarom? Allicht!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Samenwerking met andere gemeenten met het doel de voorzieningen in de ruimste zin van het woord te bestendigen en uit te breiden. Dat kunnen we niet in ons eentje.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Geloofwaardigheid van de politiek vergroten. De landelijke politiek is wat dat betreft geen aansprekend voorbeeld.
  • Minder moeilijke procedures om woningen voor jongeren en ouderen te realiseren.
  • Verkeersproblematiek oplossen. Niet alleen omschakelen naar elektrische auto’s of met waterstof (milieuaspect), maar ook bijvoorbeeld een randweg om de drukte in het dorp te verminderen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 heeft de spirit om en stimuleert mij om de wensen te realiseren. Maar pas op! Er komt steeds meer concurrentie (op landelijk niveau).

Wat is je favoriet boek (en waarom?)

Hans van Mierlo, een wonderbaarlijk politicus
Dit boek geeft een kijkje in hoe hij werkelijk was en waarmee hij worstelde. Van zijn politieke inzichten zouden velen, ook D66’ers, nog veel kunnen leren.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je daar graag heen?

Diverse musea met mijn museumjaarkaart.