Zorg welzijn en cultuur

D66 Heiloo wil niemand in de kou laten staan. Voor D66 staat het vertrouwen in de eigen kracht van mensen centraal, maar dat betekent niet dat ze het zelf maar moeten uitzoeken.
 
De gemeente is het aanspreekpunt voor zorg en welzijn en moet de inwoners zo goed mogelijk helpen. Mensen moeten vaak veel te lang wachten als ze een beroep doen op de gemeente. Ze hebben vaak ook zelf goede ideeën over wat ze nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Eén aanspreekpunt en samen het ondersteuningsplan opstellen helpt daarbij. Het is prettig als de directe omgeving daarbij betrokken kan worden.
 
Kunst en cultuur maken Heiloo aantrekkelijk om te wonen, te recreëren en te werken. Het rijke aanbod in Heiloo zoals theater de Beun, de Witte Kerk, de bibliotheek, het Trefpunt de Muziek- en Dansschool, de Cultuurkoepel, moeten we koesteren.

D66 Heiloo vindt:

D66 wil investeren in maatregelen die de maatschappelijke ongelijkheid tussen groepen verkleint, van goed onderwijs tot een gezonde leefomgeving en levensstijl en persoonlijke zorg dichtbij huis. D66 Heiloo wil samen met de andere BUCH-gemeenten investeren in preventie door vroege signalering en samenwerking met scholen, jeugdgezondheidsinstellingen, zorginstellingen, huisartsen, maar ook met bijvoorbeeld (sport)verenigingen en de bibliotheek.
 
Noodzakelijke ondersteuning moet snel geleverd kunnen worden, laagdrempelig zijn, dichtbij huis zijn en volgens het maatwerkprincipe worden ingericht. Ontschotting tussen de verschillende regelingen en de bekostiging blijft een voortdurende strijd, waar wij ons ook de komende periode voor in blijven zetten. Het is belangrijk dat er een regiehouder is om te voorkomen dat zorgmedewerkers die zich bezighouden met hetzelfde gezin langs elkaar heen werken.
D66 Heiloo wil de welzijnsinstellingen blijvend ondersteunen. Ze zijn een ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn uiteenlopende activiteiten en cursussen. Deze helpen mee in de strijd tegen eenzaamheid.

D66 Heiloo wil:

• Problemen bij jongeren al in een vroeg stadium signaleren. Door in te zetten op betere samenwerking tussen alle betrokken instanties, waaronder ook scholen en sportclubs;
• Integrale Kind Centra (IKC’s) snel oprichten. Dit mag niet langer wachten;
• Aansturen op meerjarige zorgcontracten om de continuïteit in de zorg te waarborgen, met behoud van expertise;
• Onderzoeken hoe de gemeente meer maatwerk kan bieden bij de ondersteuning van onze inwoners in een uitkeringssituatie. Bijvoorbeeld als mensen (tijdelijk) willen samenwonen met behoud van hun uitkering of wanneer zij op zoek zijn naar betaald en/of vrijwilligerswerk;
• Dat regelingen van het minimabeleid toegankelijk en begrijpelijk worden geformuleerd met zo min mogelijk papierwerk;
• Een integrale aanpak (gemeenten en andere schuldeisers) bij situaties van schulden;
• Laagdrempelige zorg op maat die inspeelt op de problemen van degene die zorg nodig heeft;
• Bestaande zorgvoorzieningen zoveel mogelijk behouden en uitbreiden zodat er voldoende aanbod van zorg ontstaat;
• Het geld dat we van het Rijk voor de zorg krijgen slimmer inzetten. Goede ideeën verdienen ondersteuning, ook als ze niet in een hokje passen;
• Intensief met de bibliotheek samenwerken, onder andere op het gebied van laaggeletterdheid en taalonderwijs aan niet-Nederlands sprekende inwoners;
• Dat de gemeente geen onnodige registratie en kwaliteitseisen moet opleggen die de kwaliteit van zorg of welzijn niet verbeteren;
• De toegang tot sportfaciliteiten bevorderen. Sporten is goed voor lichaam en geest is en draagt bij aan sociale cohesie;
• Dat Theater de Beun, de Witte kerk, ontmoetingsplekken voor jongeren en andere instellingen die bijdragen aan sociale cohesie door de gemeente ondersteund blijven.

Beeld: D66