Schiphol

Veel inwoners hebben last van de vliegtuigen die van vroeg tot laat overvliegen. Die hinder is de afgelopen tijd afgenomen vanwege de corona, maar neemt weer toe en zal gezien de groeiscenario’s nog verder toenemen. Heiloo ligt in de dalende route naar de Polderbaan (noord) en voor opstijgende vliegtuigen in de route van de Zwanenburgbaan (noordwest). Daarbij komt dat door het recent in gebruik genomen moderne gps-navigatiesysteem het mogelijk geworden is om te landen op de Polderbaan met een vaste route. Met dat systeem kan de verwerking van vliegtuigen sneller en dat vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

D66 Heiloo vindt:

Voorkomen moet worden dat het voorkeursgebruik van de Polderbaan wordt ingevoerd, waardoor onze gemeente nog meer geconfronteerd wordt met geluids- en milieuoverlast. Er moet meer gespreid aangevlogen worden, door een maximum te stellen aan het aantal vluchten per uur, etmaal, dag/nacht en jaar. Daarnaast wil D66 Heiloo een geheel andere aanpak van nachtvluchten: In ieder geval geen pretvluchten meer, maar liever helemaal geen vliegverkeer in de nacht.

D66 Heiloo wil:

  • Dat er samen met de andere BUCH-gemeenten meer druk wordt uitgeoefend op het kabinet, de Tweede Kamerfracties, het Bestuurlijk Overleg Schiphol en de inspectie voor de leefomgeving om bindende afspraken te maken over de lokale maatregelen en hun effecten om de burgers te beschermen.
  • De overlast en gezondheidsschade voor omwonenden van Schiphol minderen en het aantal nachtvluchten halveren.

Beeld: D66