Bestuursstructuur (BUCH) en dienstverlening

Begin 2017 is het ambtelijke apparaat van de vier gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samengevoegd en in de werkorganisatie BUCH ondergebracht met als doel kwaliteitsverhoging en kostenbesparing.
Een voorbeeld van goede samenwerking is dat nu in de BUCH-gemeenten altijd een milieustraat open is waar je heen kan. Dit soort dingen zijn kleine initiatieven met een groot effect op de dienstverlening.
 
Maar uit de evaluatie van de BUCH blijkt ook dat kwaliteitsverhoging en kostenbesparing niet worden gehaald. Dit wordt veroorzaakt door diverse factoren, maar het feit dat deze organisatie vier bazen moet dienen, is niet bevorderlijk.

D66 Heiloo wil:

  • Actief deelnemen aan een verkenning van de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie van de BUCH-gemeenten voor met name de inwoners van Heiloo.

Beeld: D66