Sport en bewegen

Bewegen en sporten moet een integraal onderdeel van onze levensstijl zijn. Het voorkomt gezondheidsklachten en ziekte en verhoogt ons welzijn. Jong geleerd is oud gedaan. Ook voor de gemeente is het gezond te investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. Heiloo heeft veel sportvoorzieningen en die willen we behouden. Als Zandzoom wordt ontwikkeld en meer inwoners van de sportfaciliteiten gebruik willen maken, zal uitbreiding ervan wenselijk of nodig worden.
 
Sport verbindt sectoren als zorg, welzijn en onderwijs, maar helaas zijn er ook uitwassen op sportvelden, zoals discriminatie en intimidatie en seksisme.

D66 Heiloo vindt:

Steeds meer mensen willen sporten en bewegen in de openbare ruimte. De gemeente kan hierop inspelen door te zorgen voor meer voorzieningen en voldoende veilige en schone groene ruimten waar gespeeld en gesport kan worden. Ook sportprofessionals kunnen de groene openbare ruimte gebruiken om bewoners te begeleiden bij activiteiten als bootcamps en looptrainingen.

D66 Heiloo wil:

  • Dat alle kinderen kunnen sporten. Een bijdrage uit een jeugdsportfonds moet dit voor degenen die het niet kunnen betalen makkelijker maken;
  • Dat bij nieuwbouw gestreefd wordt naar multifunctionele accommodaties. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Duurzame sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor alle inwoners;
  • Voldoende ruimte voor verenigingen om hun activiteiten uit te voeren; Bijvoorbeeld in de vorm van een verenigingsverzamelgebouw, maar ook door hen te faciliteren of financiële compensatie te bieden;
  • Mensen met een beperking laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen, zoals in Heiloo gelukkig al bij diverse verenigingen gebeurt;
  • Dat een vertrouwenspersoon wordt aangetrokken om uitwassen op sportvelden te voorkomen of te verminderen;
  • Goede fiets- en wandelpaden, ook naar omliggende gemeenten;
  • Alert blijven op racisme, geweld en discriminatie.

Beeld: D66