Heiloo

Aandacht voor morgen en elkaar

Heiloo is een prachtdorp. Misschien wel het mooiste van Nederland. Dat komt vooral door de mensen die er wonen, het vele groen, de voorzieningen en de manier waarop we met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen.

Leefbaarheid en sociale en economische verhoudingen staan onder druk. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. We zullen daarom een nieuwe manier van denken moeten ontwikkelen.

Wij willen met ons programma mensen en opgaven verbinden.

Verkiezingsprogramma