Politiek: het kan anders

In Heiloo hebben we dit jaar bewezen dat lokale politiek niet gepaard hoeft te gaan met moddergooien. Tijdens de behandeling van de begroting voor het komende jaar vorige maand was er tussen de meeste partijen een goede inhoudelijke discussie. Hoe anders was dat anderhalf jaar geleden! Altijd coalitie tegen oppositie. Wij-zij en hullie-zullie. Ik was er eerlijk gezegd helemaal klaar mee. Trekken aan een dood paard en nog gezeik toe.

Wat maakt dan dat ik er nu wel in geloof? In de nieuwe coalitie hebben we ervaren dat samenwerken werkt. Een negatieve sfeer en elkaar vliegen afvangen vreet energie en levert weinig op. Voor mij betekent het dat het er weer toe doet om je in te zetten voor de politiek. Ik heb er zowaar weer zin in! En dat geldt vast ook voor mijn collega’s van D66 en van de andere partijen.

En gezien de uitdagingen waar onze gemeente voor staat is het ook hard nodig dat we aan het werkgaan. Onze jongeren moeten een huis krijgen. Onze kleinkinderen een leefbare wereld. Onze ouderen hebben zorg nodig. En onze jeugd moet zich kunnen ontwikkelen: op school, maar ook op het sportveld en in de muziekschool. En ze moeten elkaar kunnen ontmoeten.

Er is genoeg te doen. Dat vergt samenwerking. Niet alleen in de gemeenteraad, maar vooral daarbuiten. Met en tussen sportverenigingen, culturele organisatie, scholen en bedrijven. Maar nog meer tussen mensen onderling. Gewoon een beetje voor elkaar zorgen. Nu met de coronabeperkingen maar ook daarna. Want Heiloo, dat zijn we samen.

Ik begon met de stelling dat we dat kunnen zonder moddergooien. En daar eindig ik ook mee. Ja, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is begonnen. Laten we die gebruiken om te zien waar we elkaar vinden, in plaats van wat ons verdeelt. Ik kijk er naar uit. Naar de campagne, maar vooral naar de tijd daarna!

Fons Hopman