Wonen

Onze gemeente is prachtig gelegen tussen polder en duin. Het is er goed wonen. Maar we vergrijzen in snel tempo. Het instandhouden van scholen, winkelbestand,sport- en cultuurvoorzieningen en de enkele buslijn, komt daardoor in gevaar. Het woningbestand in Heiloo moet meer divers worden. Starters en jonge gezinnen moeten zich hier kunnen vestigen. En ook voor ouderen die naar een kleinere woning willen verhuizen zijn geschikte woningen nodig. Want ga er maar eens aan staan: het huis verlaten dat je al jaren bewoont en waar je kinderen misschien wel zijn opgegroeid.
Om Heiloo levendig te houden moeten er dringend nieuwe betaalbare woningen bijkomen, zowel koop als huur. Dan kunnen ouderen doorstromen en jongeren contact houden met de buurt en de sociale omgeving waarin ze zijn opgegroeid.

D66 Heiloo vindt:

Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties moet een hoog percentage aan betaalbare huur- én koopwoningen worden gerealiseerd. Minstens 30%, liefst meer. Daarvoor is het nodig dat de huidige voorwaarde om zich er voldoende voor in te spannen (inspanningsverplichting) wordt vervangen door de harde voorwaarde dat de 30% daadwerkelijk gerealiseerd wordt (resultaatverplichting). Verder moet vooral gezocht worden naar plekken binnen de kern. Dus liever inbreiden dan uitbreiden. Dat spaart de natuur.
 
D66 Heiloo is bereid mee te denken over het loslaten van het hoogtecriterium van maximaal drie woonlagen. Ook dient de gemeente zich intensiever in te zetten om mantelzorgwoningen zoals kangoeroewoningen te realiseren. Vanzelfsprekend moeten nieuwe woningen duurzaam gebouwd worden en zonder aansluiting op het gas. D66 Heiloo wil dat de gemeente bij nieuwbouw stimuleert dat huizen zoveel mogelijk evenveel of meer energie opwekken dan ze verbruiken. Heiloo moet voorloper worden op het gebied van het ontwikkelen van toekomstbestendige woningen.

D66 Heiloo wil:

  • Proactief de bestemmingsplannen toetsen aan toekomstbestendigheid;
  • Afspraken maken met woningcorporaties en projectontwikkelaars om te zorgen voor meer sociale huurwoningen;
  • Een hoog ambitieniveau; ruimte voor alternatieve, duurzame woningoplossingen en particuliere initiatieven, zoals bijvoorbeeld Finch-woningen;
  • Verdichten in het hart van ons dorp. In het dorpshart laten we de parkeernorm los om meer groen te kunnen behouden;
  • De hoogtecriteria voor het aantal woonlagen loslaten;
  • De minimale 30% regel voor sociale bouw een resultaatverplichting maken;
  • Een hoog ambitieniveau; woningbouw die duurzamer is dan de wettelijke norm;
  • Woonvormen realiseren die aantrekkelijk zijn voor ouderen die nu hun (grote) huizen nog niet willen verlaten;
  • Vluchtelingen een menswaardige, kleinschalige opvanglocatie bieden.

Beeld: D66