D66

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt. Doxing is het openbaar maken of delen van iemands persoonlijke gegevens met het doel om diegene te intimideren. D66 vindt het onacceptabel dat mensen online geïntimideerd worden en zich onveilig voelen of hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Daarom is het goed dat doxing strafbaar gesteld wordt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen ernstige overtredingen begaan, zoals het schenden van de veiligheid van leerlingen of het niet geven van burgerschapsonderwijs.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt. Doxing is het openbaar maken of delen van iemands persoonlijke gegevens met het doel om diegene te intimideren. D66 vindt het onacceptabel dat mensen online geïntimideerd worden en zich onveilig voelen of hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Daarom is het goed dat doxing strafbaar gesteld wordt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen ernstige overtredingen begaan, zoals het schenden van de veiligheid van leerlingen of het niet geven van burgerschapsonderwijs.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waarmee de basisbeurs voor studenten op het hbo en de universiteit opnieuw wordt ingevoerd.

De wijziging van de Wet publieke gezondheid regelt de parlementaire controle als er maatregelen moeten worden genomen om een nieuwe pandemie te bestrijden. Het is belangrijk dat er nú wordt gezorgd voor een wettelijke en democratische grondslag om maatregelen te kunnen nemen, zodat we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie.

Op 18 april vonden de Algemene Europese Beschouwingen plaats. Joris Backer voerde namens D66 het woord. Hij spoorde minister Hoekstra aan om leiderschap te tonen in de Europese Unie en Europese samenwerking.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waarmee de basisbeurs voor studenten op het hbo en de universiteit opnieuw wordt ingevoerd.

De wijziging van de Wet publieke gezondheid regelt de parlementaire controle als er maatregelen moeten worden genomen om een nieuwe pandemie te bestrijden. Het is belangrijk dat er nú wordt gezorgd voor een wettelijke en democratische grondslag om maatregelen te kunnen nemen, zodat we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie.

Op 18 april vonden de Algemene Europese Beschouwingen plaats. Joris Backer voerde namens D66 het woord. Hij spoorde minister Hoekstra aan om leiderschap te tonen in de Europese Unie en Europese samenwerking.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). D66 is voorstander van een goede beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector, maar vindt dat de Wegiz nog niet volledig is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

De Eerste Kamer heeft gedebatteerd over algoritmische besluitvorming bij de overheid en de manier waarop het parlement hier grip op kan krijgen. D66 vindt het belangrijk dat Eerste Kamerleden meer ondersteuning krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat er structureler toezicht wordt gehouden op algoritmische besluitvorming.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om een gecombineerde geslachtsnaam mogelijk te maken. Hierdoor kunnen ouders beide achternamen doorgeven aan hun kinderen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet digitale overheid. De wet legt de basis voor verdere modernisering en digitalisering van de overheid.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). D66 is voorstander van een goede beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector, maar vindt dat de Wegiz nog niet volledig is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

De Eerste Kamer heeft gedebatteerd over algoritmische besluitvorming bij de overheid en de manier waarop het parlement hier grip op kan krijgen. D66 vindt het belangrijk dat Eerste Kamerleden meer ondersteuning krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat er structureler toezicht wordt gehouden op algoritmische besluitvorming.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om een gecombineerde geslachtsnaam mogelijk te maken. Hierdoor kunnen ouders beide achternamen doorgeven aan hun kinderen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet digitale overheid. De wet legt de basis voor verdere modernisering en digitalisering van de overheid.

Vandaag heeft de Eerste Kamer ermee ingestemd dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die huwelijkse gevangenschap moet tegengaan.

D66 vindt dat de samenleving niet veiliger wordt met een hogere straf voor de doodslag en stemde tegen het wetsvoorstel

De Eerste Kamer voert het minimumuurloon in.

De Eerste Kamer heeft voor een uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet gestuurd.

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2023 goedgekeurd.

Vandaag heeft de Eerste Kamer ermee ingestemd dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die huwelijkse gevangenschap moet tegengaan.

D66 vindt dat de samenleving niet veiliger wordt met een hogere straf voor de doodslag en stemde tegen het wetsvoorstel

De Eerste Kamer voert het minimumuurloon in.

De Eerste Kamer heeft voor een uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet gestuurd.

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2023 goedgekeurd.

Toont 24 van 58