D66

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

De wooncrisis blijft aanhouden en woningen blijven schaars. Om woningen met voorrang te kunnen geven aan mensen met sterke banden met een gemeente, stemt D66 voor het wijzigen van de Huisvestingswet 2014.

Tijdelijke verhuur brengt te veel onzekerheid voor huurders met zich mee. D66 stemt daarom voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en de ChristenUnie dat van vaste huurcontracten weer de norm in plaats van de uitzondering maakt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

De wooncrisis blijft aanhouden en woningen blijven schaars. Om woningen met voorrang te kunnen geven aan mensen met sterke banden met een gemeente, stemt D66 voor het wijzigen van de Huisvestingswet 2014.

Tijdelijke verhuur brengt te veel onzekerheid voor huurders met zich mee. D66 stemt daarom voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en de ChristenUnie dat van vaste huurcontracten weer de norm in plaats van de uitzondering maakt.

De burgemeester staat nog te vaak met lege handen als hij een woning wil sluiten ter bescherming van de openbare orde. Daarom stemde D66 voor het wetsvoorstel dat de sluittingsbevoegdheden van de burgemeester verruimt.

D66 wil al sinds de jaren '80 een bindend correctief referendum als aanvulling op de representatieve democratie. Voor meer vertrouwen in de overheid. Daarom stemde D66 voor het voorstel voor een referendum

D66 wil dat schoolbestuurders voldoende passende plekken kunnen en gaan creëren, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt. Doxing is het openbaar maken of delen van iemands persoonlijke gegevens met het doel om diegene te intimideren. D66 vindt het onacceptabel dat mensen online geïntimideerd worden en zich onveilig voelen of hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Daarom is het goed dat doxing strafbaar gesteld wordt.

De burgemeester staat nog te vaak met lege handen als hij een woning wil sluiten ter bescherming van de openbare orde. Daarom stemde D66 voor het wetsvoorstel dat de sluittingsbevoegdheden van de burgemeester verruimt.

D66 wil al sinds de jaren '80 een bindend correctief referendum als aanvulling op de representatieve democratie. Voor meer vertrouwen in de overheid. Daarom stemde D66 voor het voorstel voor een referendum

D66 wil dat schoolbestuurders voldoende passende plekken kunnen en gaan creëren, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt. Doxing is het openbaar maken of delen van iemands persoonlijke gegevens met het doel om diegene te intimideren. D66 vindt het onacceptabel dat mensen online geïntimideerd worden en zich onveilig voelen of hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Daarom is het goed dat doxing strafbaar gesteld wordt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen ernstige overtredingen begaan, zoals het schenden van de veiligheid van leerlingen of het niet geven van burgerschapsonderwijs.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waarmee de basisbeurs voor studenten op het hbo en de universiteit opnieuw wordt ingevoerd.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Deze wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen ernstige overtredingen begaan, zoals het schenden van de veiligheid van leerlingen of het niet geven van burgerschapsonderwijs.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waarmee de basisbeurs voor studenten op het hbo en de universiteit opnieuw wordt ingevoerd.

De wijziging van de Wet publieke gezondheid regelt de parlementaire controle als er maatregelen moeten worden genomen om een nieuwe pandemie te bestrijden. Het is belangrijk dat er nú wordt gezorgd voor een wettelijke en democratische grondslag om maatregelen te kunnen nemen, zodat we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie.

Op 18 april vonden de Algemene Europese Beschouwingen plaats. Joris Backer voerde namens D66 het woord. Hij spoorde minister Hoekstra aan om leiderschap te tonen in de Europese Unie en Europese samenwerking.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). D66 is voorstander van een goede beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector, maar vindt dat de Wegiz nog niet volledig is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

De wijziging van de Wet publieke gezondheid regelt de parlementaire controle als er maatregelen moeten worden genomen om een nieuwe pandemie te bestrijden. Het is belangrijk dat er nú wordt gezorgd voor een wettelijke en democratische grondslag om maatregelen te kunnen nemen, zodat we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie.

Op 18 april vonden de Algemene Europese Beschouwingen plaats. Joris Backer voerde namens D66 het woord. Hij spoorde minister Hoekstra aan om leiderschap te tonen in de Europese Unie en Europese samenwerking.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). D66 is voorstander van een goede beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector, maar vindt dat de Wegiz nog niet volledig is.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

Toont 24 van 67