Nieuwspagina

18.04.2024

Op 16 april heeft de Eerste Kamer gestemd om het gasveld in Groningen te sluiten.

19.03.2024

Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor de Wet Seksuele Misdrijven.

13.03.2024

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de inlichtingendiensten landen met een offensief cyberprogramma mogen onderzoeken en actie kunnen ondernemen.

13.02.2024

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

15.01.2024

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

23.12.2023

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

18.04.2024

Op 16 april heeft de Eerste Kamer gestemd om het gasveld in Groningen te sluiten.

19.03.2024

Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor de Wet Seksuele Misdrijven.

13.03.2024

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de inlichtingendiensten landen met een offensief cyberprogramma mogen onderzoeken en actie kunnen ondernemen.

13.02.2024

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

15.01.2024

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

23.12.2023

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

11.12.2023

De wooncrisis blijft aanhouden en woningen blijven schaars. Om woningen met voorrang te kunnen geven aan mensen met sterke banden met een gemeente, stemt D66 voor het wijzigen van de Huisvestingswet 2014.

14.11.2023

Tijdelijke verhuur brengt te veel onzekerheid voor huurders met zich mee. D66 stemt daarom voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en de ChristenUnie dat van vaste huurcontracten weer de norm in plaats van de uitzondering maakt.

24.10.2023

De burgemeester staat nog te vaak met lege handen als hij een woning wil sluiten ter bescherming van de openbare orde. Daarom stemde D66 voor het wetsvoorstel dat de sluittingsbevoegdheden van de burgemeester verruimt.

10.10.2023

D66 wil al sinds de jaren '80 een bindend correctief referendum als aanvulling op de representatieve democratie. Voor meer vertrouwen in de overheid. Daarom stemde D66 voor het voorstel voor een referendum

02.10.2023

D66 wil dat schoolbestuurders voldoende passende plekken kunnen en gaan creëren, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan.

11.12.2023

De wooncrisis blijft aanhouden en woningen blijven schaars. Om woningen met voorrang te kunnen geven aan mensen met sterke banden met een gemeente, stemt D66 voor het wijzigen van de Huisvestingswet 2014.

14.11.2023

Tijdelijke verhuur brengt te veel onzekerheid voor huurders met zich mee. D66 stemt daarom voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en de ChristenUnie dat van vaste huurcontracten weer de norm in plaats van de uitzondering maakt.

24.10.2023

De burgemeester staat nog te vaak met lege handen als hij een woning wil sluiten ter bescherming van de openbare orde. Daarom stemde D66 voor het wetsvoorstel dat de sluittingsbevoegdheden van de burgemeester verruimt.

10.10.2023

D66 wil al sinds de jaren '80 een bindend correctief referendum als aanvulling op de representatieve democratie. Voor meer vertrouwen in de overheid. Daarom stemde D66 voor het voorstel voor een referendum

02.10.2023

D66 wil dat schoolbestuurders voldoende passende plekken kunnen en gaan creëren, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan.

Toont 12 van 70