D66 in de Eerste Kamer

“In de Eerste Kamer beoordelen we wetten op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij zijn wij constructief en kritisch. Daarnaast zullen ook de idealen van D66 in onze overwegingen doorklinken” (Annelien Bredenoord, fractievoorzitter)