Paul van Meenen

Paul van Meenen - Beeld: Martijn Beekman

Paul van Meenen is een onderwijsman in hart en nieren. Bijna 11 jaar lang vertegenwoordigde hij de onderwijsidealen van D66 in de Tweede Kamer. Zijn hoogtepunt was het ontwikkelen van de onderwijsvisie, die nu ook echt realiteit is geworden en op verschillende scholen wordt uitgevoerd. Nu begint hij aan zijn nieuwe missie: de Eerste Kamer.

  • 68 jaar
  • ’s-Gravenhage
  • Leiden

In de 21 jaar dat Paul actief is in de politiek zag hij steeds verdere polarisatie. Volgens Paul wint het eigen belang te vaak van het gezamenlijke belang. Dat maakt het moeilijk om echte vooruitgang te bewerkstelligen. Terwijl overal grote sprongen vooruit nodig zijn om het leven voor onze (klein)kinderen, voor iedereen, beter te maken.

Paul wil bijdragen aan een Eerste Kamer die werkt aan zorgvuldige wetgeving met oog voor mensen. Die scherp is op voorspelbaarheid en duidelijkheid. Een Eerste Kamer waarin politici samenwerken aan vertrouwenwekkende politiek. Aan een zekere politieke kalmte. Zonder de inhoudelijke scherpte in het debat te verliezen.

Nog altijd is Paul vol van energie en ideeën. En hij ziet zichzelf nog altijd, met zijn vrouw, kinderen en 2 kleinkinderen, als een bevoorrecht mens. Vanuit die basis wil hij zich inzetten voor de idealen van D66, voor onze samenleving. Paul van Meenen: “In deze fase van mijn leven kan ik onze partij het best kan dienen door mijn levenservaring, leraarschap en leiderschap in te zetten in de Eerste Kamer. Als aanvoerder van een mooie en sterke D66-fractie. Dat ga ik doen! ”