Boris Dittrich

Maak kennis met Boris

Beeld: D66

Boris Dittrich (1955) is sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

  • 67 jaar
  • Utrecht
  • Amsterdam

Na bijna veertig jaar gewerkt te hebben trad ik op 11 juni 2019 toe tot de Eerste Kamer. In het verleden ben ik advocaat geweest in Amsterdam, rechter in Alkmaar, ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid (waarvan drie jaar fractievoorzitter) en ruim elf jaar ‘advocacy director LHBT rechten’ voor Human Rights Watch.

Ik woonde in New York, later in Berlijn en werkte van daaruit over de wereld. In al die hoedanigheden heb ik de werking van de Nederlandse democratische rechtsstaat van verschillende kanten meegemaakt. In de Eerste Kamer wil ik me dan ook toeleggen op het versterken daarvan, mede in samenhang met een goede positie van Nederland in een sterk Europa. Mensenrechten, waaronder gelijke behandeling en non-discriminatie, wil ik als leidraad gebruiken bij het toetsen van de kwaliteit van wetsvoorstellen.

Nederland is een goed land om in te leven, maar nog lang niet af. Als sociaal-liberaal zie ik het als mijn taak er aan bij te dragen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat de kloof tussen arm en rijk, kennis en laag geletterdheid, wit en gekleurd, jong en oud wordt verkleind. Daarnaast wil ik er aan bijdragen dat kunstenaars en cultuur in brede zin respectvol worden behandeld.