Carla Moonen

Beeld: D66

Carla Moonen (1963) is vanaf juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

  • 59 jaar
  • Weert
  • Breda

Als raadadviseur van het Kabinet Minister-President adviseerde ik over het beleid en de wetgeving aangaande ruimtelijke ordening, energie en mobiliteit. Bij MVO Nederland zet ik mij in voor de verduurzaming van bedrijven. Als Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta realiseerde ik projecten om Nederland schoner en veiliger te maken.

Afkomstig van een agrarisch bedrijf uit Limburg weet ik goed wat er speelt in de buitengebieden. Daar zullen veel transities gaan plaatsvinden op het gebied van energie, klimaat en landbouw.

In de Eerste kamer wil ik mij daarnaast inzetten om wetgeving zo in te richten dat ondernemers duurzaam kunnen innoveren. Mijn brede expertise in de sectoren economie en financiën zet ik in voor de sociaaleconomische onderwerpen sociale zaken, de vernieuwing van het pensioenstelsel en het toezicht op de bankensector. D66 heeft een verhaal dat veel Nederlanders kan overtuigen. D66 kan en moet het verschil maken met goed beleid en sterke wetgeving. Sociaal en duurzaam. Daar wil ik me hard voor maken.