Fatimazhra Belhirch

Beeld: Martijn Beekman

Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit staan centraal in het werk van Fatimazhra Belhirch. Ze ziet dat polarisatie toeneemt en niet iedereen meer vanzelf meekomt met de samenleving. Daarom wil Fatimazhra zich, samen met de D66-fractie, inzetten voor een humane samenleving waarin kansengelijkheid voorop staat.

  • 48 jaar
  • Rotterdam
  • Rotterdam

Ze ziet het als taak van de Eerste Kamer om de verdieping en reflectie op te zoeken en te kijken naar kwaliteit, uitvoerbaarheid en doelmatigheid van wetten. De Eerste Kamer is immers de laatste stap voordat wetgeving de samenleving ingaat.

Fatimazhra weet vanuit haar brede ervaring en expertise hoe belangrijk het is om verschillende perspectieven mee te nemen in je werk. Verbinding is daarbij essentieel, je moet als volksvertegenwoordiger luisteren naar wat er speelt en alle verschillende perspectieven in je werk meenemen. Wetgeving heeft verschillende uitwerking op verschillende groepen. Juist daarom moeten die diverse perspectieven ook meegenomen worden in de beoordeling van de wetgeving. Zo komt de Eerste Kamer tot een weloverwogen oordeel.