Boris Dittrich: “Symboolwetgeving maakt Nederland niet veiliger”

Op 9 juli 2024 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee de Vreemdelingenwet wordt gewijzigd. Het wordt makkelijker om een permanente verblijfsvergunning af te wijzen voor vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of opgegroeid en een zeer zware criminele geschiedenis hebben. D66 stemde tegen. De wet gaat maar over een paar mensen, en kan ertoe leiden dat vreemdelingen die ernstige misdrijven hebben gepleegd in de illegaliteit verdwijnen, wanneer de overheid ze niet uitzet of kan uitzetten. “Symboolwetgeving maakt Nederland niet veiliger”, aldus Eerste Kamerlid Boris Dittrich.

Beeld: Robin Utrecht/Eerste Kamer

Overbodig

Tot nu toe kon een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd door vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of getogen alleen wegens zware drugsdelicten, met een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden, worden afgewezen. Met deze wetswijziging kan zo’n aanvraag in meer gevallen worden afgewezen, onder het mom van het beschermen van de openbare orde. Maar van de 5630 vreemdelingen die in Nederland zijn geboren en getogen, zullen er volgens de regering slechts 20 vreemdelingen per jaar zijn die onder deze wet vallen. Zelfs van deze groep zullen een aantal in Nederland mogen blijven. Bovendien kon een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor deze groep al worden ingetrokken. Kortom: het wetsvoorstel is een oplossing voor een probleem dat niet bestaat.

Onveilig

Bovendien maakt het wetsvoorstel Nederland niet veiliger. De wet regelt niet dat deze groep vreemdelingen Nederland wordt uitgezet als hun verblijfsvergunning wordt afgewezen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de vreemdeling om uit eigen beweging te vertrekken. Minister Faber wil een rondreis langs landen van herkomst van criminele vreemdelingen gaan maken om hen te vragen deze mensen terug te nemen. Dittrich: “Na alles wat minister Faber als Eerste en Tweede Kamerlid voor de PVV over moslims, vreemdelingen en migranten heeft gezegd, is het niet te verwachten dat bijvoorbeeld islamitische landen zulke afspraken met haar willen maken”. Het gevolg: deze vreemdelingen blijven in Nederland, maar verdwijnen uit het zicht van de autoriteiten, en vormen alleen maar een groter risico voor de Nederlandse samenleving.