D66 steunt referendum

D66 wil al sinds de jaren ’80 een bindend correctief referendum. Zo’n referendum is een aanvulling op de representatieve democratie en kan zorgen voor meer vertrouwen in de overheid. Daarom stemde D66 voor het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Marijnissen en Temmink (SP).

Beeld: Robin Utrecht/Eerste Kamer

Noodrem

D66 is al lang voorstander van het een écht, bindend referendum, waarbij de consequenties van de uitslag vooraf vast worden gesteld. Burgers kunnen met het bindend correctief referendum aan de ‘noodrem’ trekken en een wet die door het parlement is aangenomen, tegenhouden. In 1999 dienden de bewindspersonen van D66 zelfs hun ontslag in nadat de Eerste Kamer een voorstel voor het correctief referendum had weggestemd, waarop ook andere ministers hun ontslag indienden: de ‘Nacht van Wiegel’.

Feest van de democratie

Het initiatiefwetsvoorstel past alleen de Grondwet aan om een bindend correctief referendum in te kunnen voeren. Omdat het een Grondwetswijziging betreft, moet het wetsvoorstel nu in beide Kamers met een tweederdemeerderheid worden aangenomen. Daarna komt er een uitvoeringswet, waarin wordt bepaald hoe het bindend correctief referendum er precies uit gaat zien. Het zal dus nog een tijd duren voor mensen gebruik kunnen maken van het referendum. Maar D66 zal zich ervoor blijven inzetten, besloot Boris Dittrich zijn bijdrage, “want was is er nou mooier dan het feest van de democratie?”

Nieuwe energie voor de democratie

Het referendum is een belangrijke stap in de vernieuwing van onze democratie. Daarnaast ziet D66 ook veel in andere vormen van directe democratie om burgers meer bij het bestuur te betrekken. Zoals een burgerforum of burgerberaad, waarbij een groep gelote burgers alle voors en tegens van een maatschappelijk probleem in kaart brengt en er een zwaarwegend advies over uitbrengt. En een burgeramendement: burgers kunnen dan een amendement indienen op een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer in behandeling is. Zo worden burgers ook aan de voorkant van de besluitvorming betrokken, en niet alleen aan de achterkant via het correctief referendum.