Democratie en bestuur

De Eerste Kamer heeft gedebatteerd over algoritmische besluitvorming bij de overheid en de manier waarop het parlement hier grip op kan krijgen. D66 vindt het belangrijk dat Eerste Kamerleden meer ondersteuning krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat er structureler toezicht wordt gehouden op algoritmische besluitvorming.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet digitale overheid. De wet legt de basis voor verdere modernisering en digitalisering van de overheid.

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2023 goedgekeurd.

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet Democratisering Waterschappen van GroenLinks en D66 aangenomen

De Eerste Kamer debatteerde over de eerste begroting van het kabinet.

Vandaag heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die een kiescollege voor Nederlanders in het buitenland creëert. Voortaan kunnen Nederlanders in het buitenland ook stemmen voor de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer heeft gedebatteerd over algoritmische besluitvorming bij de overheid en de manier waarop het parlement hier grip op kan krijgen. D66 vindt het belangrijk dat Eerste Kamerleden meer ondersteuning krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat er structureler toezicht wordt gehouden op algoritmische besluitvorming.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet digitale overheid. De wet legt de basis voor verdere modernisering en digitalisering van de overheid.

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2023 goedgekeurd.

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet Democratisering Waterschappen van GroenLinks en D66 aangenomen

De Eerste Kamer debatteerde over de eerste begroting van het kabinet.

Vandaag heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen die een kiescollege voor Nederlanders in het buitenland creëert. Voortaan kunnen Nederlanders in het buitenland ook stemmen voor de Eerste Kamer.

Deze week heeft de Eerste Kamer met zes wijzigingen in de Grondwet ingestemd. Er komt onder andere een algemene bepaling in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is, een wijziging die voortkomt uit een motie van voormalig D66-Kamerlid Hans Engels. En voortaan kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen, stemmen voor de Eerste Kamer. Boris Dittrich sprak namens D66 en Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer.

We moeten zuinig zijn op onze rechtsstaat. Vooral op onze democratische rechtsstaat, aldus D66-Senator Joris Backer tijdens het debat over de staat van de rechtsstaat.

Eerste Kamerlid Joris Backer debatteerde over de rechtsstaat, democratie en grondrechten in de EU naar aanleiding van het EU-rechtsstaatrapport.

D66 heeft tijdens het debat over het Belastingplan 2022 aandacht gevraagd voor het milieu en klimaat, de positie van ondernemers in de coronacrisis en woningcrisis.

Deze week heeft de Eerste Kamer met zes wijzigingen in de Grondwet ingestemd. Er komt onder andere een algemene bepaling in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is, een wijziging die voortkomt uit een motie van voormalig D66-Kamerlid Hans Engels. En voortaan kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen, stemmen voor de Eerste Kamer. Boris Dittrich sprak namens D66 en Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer.

We moeten zuinig zijn op onze rechtsstaat. Vooral op onze democratische rechtsstaat, aldus D66-Senator Joris Backer tijdens het debat over de staat van de rechtsstaat.

Eerste Kamerlid Joris Backer debatteerde over de rechtsstaat, democratie en grondrechten in de EU naar aanleiding van het EU-rechtsstaatrapport.

D66 heeft tijdens het debat over het Belastingplan 2022 aandacht gevraagd voor het milieu en klimaat, de positie van ondernemers in de coronacrisis en woningcrisis.

D66 heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aandacht gevraagd voor een realistische kijk op de corona-uitgaven, het gelijktrekken van het Nederlandse begrotingsproces met het Europese en het ontbreken van het Nederlandse plan voor het Europees herstelfonds

Vandaag stemde de Eerste Kamer voor de Wet Open Overheid (Woo), die de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangt.

D66 heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aandacht gevraagd voor een realistische kijk op de corona-uitgaven, het gelijktrekken van het Nederlandse begrotingsproces met het Europese en het ontbreken van het Nederlandse plan voor het Europees herstelfonds

Vandaag stemde de Eerste Kamer voor de Wet Open Overheid (Woo), die de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangt.

Toont 14 van 14