D66 steunt belastingplannen voor 2023

De Eerste Kamer heeft het pakket met belastingplannen en bijbehorende wetsvoorstellen voor 2023 van het kabinet goedgekeurd. D66 vertrouwt erop dat de voorgestelde belastingplannen in geheel het vertrouwen in de overheid, de regering en de belastingdienst kunnen vergroten. Peter van der Voort voerde namens D66 het woord.

Beeld: Jeroen van der Meyde/Eerste Kamer

Vertrouwen

D66 steunt het coalitieakkoord en daarmee de uitwerking in de belastingplannen. Het regeerakkoord stelt belangrijke doelen, zoals de klimaatdoelen, het terugdringen van ongelijkheid en het behouden van koopkracht, met name voor de mensen met een beperkt inkomen. Peter van der Voort legt de nadruk op vertrouwen. De afgelopen jaren heeft verschillend overheidsbeleid het vertrouwen van burgers op de proef gesteld. “Vertrouwen gaat over goede intentie, over rechtsgelijkheid, over betrouwbaarheid”. Het is aan de regering en aan het parlement om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.

Toekomststoel

Van der Voort benadrukt de lege stoel van toekomstige generaties die van belang is bij besluitvorming, ook financiële besluitvorming. “En, als we dat koppelen aan het thema vertrouwen, geven deze wetsvoorstellen die generaties voldoende vertrouwen dat ook zij een goede toekomst tegemoet gaan?”. Voor D66 gaat het hier in eerste instantie over het verbeteren van klimaat en milieu. De klimaatdoelen, gesteld door het kabinet, worden naar verwachting niet gehaald met de huidige beleidsplannen. D66 vraagt de staatssecretaris om zich ook vanuit zijn belastingportefeuille actief in te zetten voor de klimaatdoelen.

“Geven deze wetsvoorstellen jonge en toekomstige generaties voldoende vertrouwen dat ook zij een goede toekomst tegemoet gaan?”

Consequent beleid

Vertrouwen in de overheid gaat volgens D66 om consequent beleid. Als voorbeeld noemt Van der Voort de giftenaftrek die ongelimiteerd aftrekbaar werd om vervolgens weer te worden beperkt tot €250.000. Ook het toepassen van belastingmaatregelen met terugwerkende kracht is niet bevorderend voor het vertrouwen. D66 vraagt de staatssecretaris om de voorgestelde maatregelen te evalueren op ongewenste effecten. Van der Voort geeft steun aan de belastingplannen voor 2023 en sluit af: “Wij hopen op een continuering van consequent beleid op basis van een heldere visie en toekomstbeeld zoals door het huidige kabinet is ingezet”.