Henk Pijlman: “Het zijn de burgers die verreweg het meest betalen, maar geen geborgde zetels hebben.”

De Eerste Kamer heeft met 37 stemmen vóór en 32 stemmen tegen de initiatiefwet Democratisering Waterschappen van GroenLinks en D66 aangenomen. Tot nu toe waren er in de waterschappen en in haar dagelijks bestuur zetels gereserveerd voor boeren, bedrijven en natuurorganisaties. Deze wet schrapt de geborgde zetels van bedrijven en haalt alle geborgde zetels uit het dagelijkse bestuur. Senator Henk Pijlman voerde het woord namens D66 en 50Plus. Hij benadrukte de waarde van de democratisering van de waterschappen voor het algemeen belang van de burgers.

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Een stap in de juiste richting

Initiatiefnemers Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) wilden alle geborgde zetels van boeren, bedrijven en natuurorganisaties in de waterschappen schrappen. Zo krijgt de kiezer meer invloed op de waterschappen. In de Tweede Kamer is een amendement van de ChristenUnie aangenomen dat de geborgde zetels voor boeren en natuurorganisaties in stand houdt. D66 vindt het geamendeerde voorstel niet perfect, maar wel een stap in de juiste richting. Het is belangrijk dat er nu minder gereserveerde zetels zijn, omdat die de discussie in een waterschap vertroebelen: het gaat bij geborgde zetels puur om directe belangenbehartiging en niet om het algemeen belang. “Het algemeen belang dienen is juist de kern van het waterschap” aldus senator Pijlman.

“Het algemeen belang dienen is juist de kern van het waterschap”

Het belang van de waterschappen

Waterschappen hebben zich sinds de middeleeuwen ontwikkeld tot sterke bestuursorganen. Sindsdien hebben ze steeds meer en belangrijkere taken gekregen, zoals aanpassing aan klimaatverandering. Maar veel burgers weten niet waarvoor ze tijdens de waterschapsverkiezingen naar de stembus gaan. Senator Pijlman riep de minister daarom op om een publiekscampagne op te zetten, om de rol en betekenis van waterschappen uit te leggen.

Tempo maken

De behandeling van het voorstel heeft in de Eerste Kamer lang geduurd door twee vragenrondes, extra advies van de Raad van State én een extra ronde stemmen, omdat de stemmen een week eerder staakten met 34 tegen 34. D66 wil dat de regering nu snel de stappen zet die nodig zijn om de nieuwe wet voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 in te laten gaan.