Klimaat, natuur en milieu

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet Democratisering Waterschappen van GroenLinks en D66 aangenomen

Vandaag stemde de Eerste Kamerfractie van D66 tegen een wijziging van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens D66 werpt de wet nieuwe obstakels op voor de duurzame en circulaire landbouw. Senator Henk Pijlman voerde het woord namens de fractie.

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 heeft vóór het wetsvoorstel gestemd.

Het Klimaatfonds van onze klimaatminister Rob Jetten is aangenomen in de Eerste Kamer. Met dit fonds kan er voor de (middel)lange termijn worden geïnvesteerd in maatregelen om de doelen uit de Klimaatwet te halen: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en netto geen uitstoot meer in 2050.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen om gebouwen in Groningen te versterken. Volgens Henk Pijlman moet het versterken van gebouwen in Groningen gepaard gaan met het versterken van het vertrouwen van de overheid in de Groninger, en van de Groninger in de overheid.

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet Democratisering Waterschappen van GroenLinks en D66 aangenomen

Vandaag stemde de Eerste Kamerfractie van D66 tegen een wijziging van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens D66 werpt de wet nieuwe obstakels op voor de duurzame en circulaire landbouw. Senator Henk Pijlman voerde het woord namens de fractie.

Vandaag is de Stikstofwet aangenomen in de Eerste Kamer. Nu de uitstootbeperking van stikstof is verankerd in de wet, kan de stikstofcrisis eindelijk worden aangepakt.

Vandaag is de Stikstofwet aangenomen in de Eerste Kamer. Nu de uitstootbeperking van stikstof is verankerd in de wet, kan de stikstofcrisis eindelijk worden aangepakt.

Toont 7 van 7