Afbouw saldering is volgende stap naar duurzame, hernieuwbare en innovatieve energie

De Eerste Kamer heeft het voorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen, verworpen. D66 ziet dat de salderingsregeling een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opmars van zonnestroom, maar dat de regeling inmiddels zijn doel heeft gediend. Eerste Kamerlid Willemijn Aerdts: “Het is tijd om ruimte te maken voor nieuw en innovatief beleid dat nú nodig is om de transitie richting een duurzame, hernieuwbare en klimaatneutrale toekomst te versnellen”. Daarom heeft D66 voor de afbouw van de salderingsregeling gestemd.

Beeld: Serge Ligtenberg/Eerste Kamer

Salderen

De salderingsregeling is in 2004 als tijdelijke regeling ingevoerd om het investeren in zonnepanelen aantrekkelijker te maken. Burgers en bedrijven die energie opwekken via zonnepanelen en deze niet zelf gebruiken, kunnen deze energie terugleveren aan het energienet. Deze stroom kunnen ze wegstrepen tegen de stroom die ze op een ander moment afnemen van het energienet. D66 ziet dat de regeling effectief is geweest: in 2023 was Nederland kampioen zonnepanelen. met ruim 2 miljoen huishoudens die zonnepanelen hebben. Daarmee heeft Nederland succesvol het laaghangende fruit van de zonne-energie geplukt.

Innoveren

D66 vindt dat de regeling inmiddels zijn doel heeft gediend. De terugverdientijd van zonnepanelen is substantieel teruggelopen naar 7 tot 9 jaar. Dit komt doordat de prijs van zonnepanelen flink is gedaald en deze een stuk efficiënter zijn geworden. Daarnaast werkt de salderingsregeling ongelijkheid in de hand. Mensen die geen zonnepanelen hebben, betalen namelijk mee aan de kosten die energieleveranciers door het salderen maken. Dit vindt D66 niet langer te rechtvaardigen. De kosten voor de salderingsregeling kunnen beter worden geïnvesteerd in innovatie op het gebied van duurzame energie.

Door het verwerpen van het wetsvoorstel wordt de salderingsregeling in stand gelaten zoals deze nu is, met alle nadelen van dien. D66 blijft zich inzetten voor nieuw en innovatief beleid, zoals buurtbatterijen, meer verbruik achter de meter en zonnepanelen op grote gebouwen en parkeergarages. Aerdts: “Zodat niet alleen wíj van een klimaatneutrale toekomst kunnen genieten, maar ook de generaties die na ons komen”.